VV_OSVU Otazníky současného výtvarného umění

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:00 Scala
Předpoklady
Zájem o současné výtvarné umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci kurzu jsou studentky a studenti schopni interpretovat hlavní směry ve výtvarném umění posledních desetiletí a znají významné české i světové osobnosti. Dokáží porozumět základním procesům a zákonitostem uměleckého provozu a znají významné galerie a jejich provoz. Přednášky jsou zaměřeny na vybranou uměleckohistorickou, estetickou, psychologickou, antropologickou a filosofickou problematiku vývoje aktuálního světového umění. Studující rozumí informacím o vybraných obdobích, osobnostech a uměleckých směrech, o významu mezinárodních uměleckých přehlídek, o roli galerií a muzeí či o významu udělování uměleckých ocenění.
Osnova
  • - akční umění - muzea umění - mezinárodní výstavy - osobnosti malby - geometrické umění a minimalismus - koncept - performance - umění ve veřejném prostoru - aktuální umělecké dění Přednášky jsou koncipovány jako diskusní pole ke zvoleným tematickým okruhům a navazují mj. na tematiku knihy a Umění bez revolucí? (Radek Horáček). Tato kniha, stejně jako přednášky přináší výběrový sumarizující přehled umění přelomu 20. a 21. století. Vedle vybraných období, osobností a uměleckých směrů jsou zde dílčí poznámky o významu mezinárodních uměleckých přehlídek a uměleckého trhu, o roli galerií a muzeí či o významu udělování uměleckých ocenění.
Literatura
    povinná literatura
  • HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister a Principal, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-8102-4. info
  • GOMPERTZ, Will. Na co se to vlastně díváme? : 150 let moderního umění v cuku letu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 323 s. ISBN 9788074223006. info
    doporučená literatura
  • LARSEN, Lars Bang. Art at the turn of the millennium. Edited by Uta Grosenick - Burkhard Riemschneider. Köln: Taschen, 1999. 575 s. ISBN 3822871958. info
  • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha - Brno: Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 292 s. Edice VVP AVU sv. 4. ISBN 978-80-210-5707-4. URL info
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.