RJ2MP_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Ruština na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení komunikativních dovedností studentů v písemném i ústním projevu, prohloubení znalostí ruštiny po stránce lexikální a gramatické. Pozornost je také věnována nácviku překladu z ruštiny do češtiny a naopak.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
diskutovat na probraná témata;
vyjadřovat své názory s použitím nové slovní zásoby;
aplikovat gramatické a stylistické znalosti ruského jazyka v psaném i ústním projevu;
překládat v rámci probraných okruhů z ruštiny do češtiny a naopak.
Osnova
 • Probíraná témata:
 • 1. Cestovní ruch. Nepravidelné tvary stupňování přídavných jmen a příslovcí.
 • 2. Aktivní dovolená. Použití předložek "в" a "на" s 6. pádem podstatných jmen.
 • 3. Volný čas. Dokonavá a nedokonavá slovesa. Tvoření vidových párů.
 • 4. Mé záliby. Skloňování číslovek.
 • 5. Móda a stereotypy. Slovesné vazby odlišné od češtiny.
 • 6. Móda a mládež. Rozkazovací způsob slovesa. Nepravidelné tvary.
 • 7. Sport a sportovní výchova. Časování nepravidelných sloves.
 • 8. Sportovní vyžití. Záporná a neurčitá zájmena.
 • 9. Ekologie a životní prostředí. Přechodníky. Překlad přechodníkových vazeb.
 • 10. Ekologické problémy. Přídavná jména slovesná.
 • 11. Přírodní bohatství Ruska. Příslovečné výrazy odlišné od češtiny.
 • 12.Opakování probrané látky.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • BARNET, Vladimír, Zina KLIKAROVÁ, Nina TURKOVÁ, Jana VACKOVÁ a Galina Aleksandrovna ZOLOTOVA. Ruština pro pokročilé. 2., upravené vydání. Voznice: Leda, 2007. 384 stran. ISBN 9788073351045. info
  doporučená literatura
 • STAROVOJTOVA, I. A. Russkaja leksika v zadanijach i krossvordach : učebnoje posobije dlja izučajuščich russkij jazyk kak vtoroj. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2008. 83 s. ISBN 9785865474265. info
 • Velký slovník rusko-český a česko-ruský Veľký slovník rusko-slovenský a slovensko-ruský. [Brno]: Lingea, 2008. 1 CD-ROM. info
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. 2. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 92 s. ISBN 8021032200. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • FLÍDROVÁ, Helena. Překladový slovník :čeština, ruština, angličtina z oblasti ekonomické, finanční, politické a sociálně právní. Edited by L. I. Stepanova - Michael Charles Stoddart - Alec Oulton. Olomouc: Votobia, 1997. 311 s. ISBN 80-7198-231-8. info
  neurčeno
 • gramota.ru
Výukové metody
Seminář, dialogy, besedy a diskuse na probíraná témata, domácí úkoly, skupinové projekty v rámci probíraných okruhů, čtení a poslech ruských textů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou a ústní shrnující závěrečnou zkouškou.
Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast v hodinách a průběžné plnění domácích úkolů.
Zkoušká se skládá z písemné a ústní častí. Písemná část prověří gramatické i jazykové znalosti studentů za celé období studia.
Součástí ústní zkoušky je konverzační část: student volně konverzuje s vyučující na zadaná témata, odpovídá tzv. četbu (ruská kniha, příp. několik knih v rozsahu 350 s.) a poslech (ruský film). Student předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Pro studenty prezenční formy studia platí povinná docházka (tolerují se 2 absence).

Odkaz na dril Rozkazovací způsob:
https://is.muni.cz/auth/dril/index?akce=subscription;oblast_id=181;ucebnice_id=28659

Odkazy na odpovědníky:
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2016/RJ2MP_PJC3/odp/Cislovky.qref
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2016/RJ2MP_PJC3/odp/Substantiva.qref

Odkazy na užitečné ruskojazyčné stránky:
http://gramota.ru/
http://rusgram.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.