VV2BP_OPx1 Oborová praxe

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1. praxe. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí s praktickou částí fungování instituce a tyto znalosti následně uplatní ve své vlastní praxi.
Student bude schopen pomáhat učiteli při výuce výtvarné výchovy.
Student bude schopen realizovat v hodině výtvarné výchovy vlastní aktivitu.
Výstupy z učení
Student se seznámí s praktickou částí fungování instituce a tyto znalosti následně uplatní ve své vlastní praxi.
Student bude schopen pomáhat učiteli při výuce výtvarné výchovy.
Student bude schopen realizovat v hodině výtvarné výchovy vlastní aktivitu.
Osnova
  • 1. náslechy a pomoc učiteli v hodinách VV
  • 2. konzultace vlastní aktivity s učitelem
  • 3. realizace vlastní aktivity ve výuce VV pod dohledem učitele
Literatura
  • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 351 s. ISBN 9788021045934. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005, 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. info
Výukové metody
Praxe v instituci, konzultace s učitelem v instituci, konzultace
Metody hodnocení
- účast na 7 hodinách VV
- realizace vlastní aktivity v hodině VV, samostatné vedení této hodiny pod dohledem učitele
- zpracování těchto hodin do formy prezentace, která se po slovní obhajobě odevzdá z flash disku na termínu zápočtu ve zkouškovém období

Náležitosti prezentace:
- představení školy a třídy, kde byla praxe realizována
- představení 7 náslechových aktivit (hodin) s fotodokumentací
- představení vlastní aktivity s fotodokumentací
- reflexe výukového stylu učitele, praktického průběhu náslechových hodin
- reflexe vlastní aktivity
- závěrečná reflexe celé praxe
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/warts/praxe/web_praxe_2008/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/VV2BP_OPx1