VV2BP_OPx1 Oborová praxe

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0/1. praxe. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Gumulec (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Seznámení se s fungováním instituce zabývající se prezentací umění nebo výtvarnou výchovou. Praktická část studentovy přípravy pro praxi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí s praktickou částí fungování instituce a tyto znalosti následně uplatnit ve své vlastní praxi.
Osnova
  • 1. Náslech ve vyučovací jednotce 2. Rozbor vyučovací ejdnotky 3. Příprava vyučovacího pokusu 4. Provedení vyučovacího pokusu 5. Hodnocení vyučovacího pokusu 6. Sebereflexe
Literatura
  • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 351 s. ISBN 9788021045934. info
  • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 289 s. ISBN 8021038799. info
Výukové metody
individuální praxe ve škole nebo galerii, skupinová konzultace
Metody hodnocení
K zápočtu z praxe student předloží zprávu o pozorování ve formě prezentace na CD.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/warts/praxe/web_praxe_2008/index.html
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.