AJ_BPd Bakalářská práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. Odevzdání BP. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Buchtová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
AJ_BP Bakalářská práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odevzdání hotové bakalářské práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno.
Výstupy z učení
At the end of this course, students will be able
- to write their Bachelor theses on the topics of their own choice in the appropriate style
- use the relevant research methods, and quote from and refer to the sources according to some respected styles
The student should be ready for a successful defense of diploma thesis and aware of the requirements stated by a commission on defense.
Osnova
  • Odevzdání hotové bakalářské práce
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Submission of the completed bachelor thesis
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání práce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/AJ_BPd