DEp35p Exkurze Praha 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/3.3. 1T. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Jitka Lunerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby posluchač zvládnul orientaci v hlavním městě, znal jeho dějiny, památky a osobnosti a byl schopen připravit exkurzi pro své budoucí žáky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
orientovat se v hlavním městě, znát jeho dějiny, památky a osobnosti a bude schopen připravit exkurzi pro své budoucí žáky.
Osnova
  • Praha v proměnách staletí Pražské památky Komplexní a tematická exkurze
Literatura
  • HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás :přehled stavebních slohů. Vyd. 5., přeprac. a dopl. Praha: Paseka, 2002. 358 s. ISBN 8071853895. info
  • MÍKA, Zdeněk a Jan DIVIŠ. Dějiny Prahy v datech. Vyd. 2., dopl. a uprav. Praha: Mladá fronta, 1999. 363 s. ISBN 8020407898. info
  • BĚLINA, Pavel. Dějiny Prahy. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1998. 565 s. ISBN 8071851434. info
  • BĚLINA, Pavel. Dějiny Prahy. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1997. 488 s. ISBN 80-7185-144-2. info
  • HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Illustrated by A. Kryl. 3. vyd. Praha: Tvorba, 1994. 326 s. info
  • HEROUT, Jaroslav. Jak poznávat kulturní památky. Praha: Mladá fronta, 1986. info
  • JANÁČEK, Josef. Malé dějiny Prahy. 2. přeprac. vyd. Praha: Orbis, 1977. 436 s. : i. info
  • HEROUT, Jaroslav. Prahou deseti staletí : přehled stavebních slohů. Praha: Orbis, 1972. info
Výukové metody
přednášky, skupinový projekt
Metody hodnocení
exkurze, itinerář
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.