FJ_BPd Bakalářská práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. Odevzdání BP. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ_BP Bakalářská práce
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře francouzského jazyka. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenty k dokončení bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Student, který v předchozím období samostatně pracoval pod dohledem vedoucího práce na zvoleném tématu, prokáže schopnost dohotovit práci i po stránce formální (úprava textu, správné použití citační normy a bibliografie) a vloží práci do archivu závěrečných prací IS MUNI.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 9788026060741. info
  • FAYET, Michelle. Rédiger sans complexes. Paris: Eyrolles, 2011. 228 s. ISBN 9782212548778. info
  • GARNIER, Sylvie a Alan D. SAVAGE. Rédiger un texte académique en français : règles grammaticales, règles d'usage, exercices d'entraînement corrigés. Paris: Ophrys, 2011. xxi, 256. ISBN 9782708013001. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za dokončení práce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.