SPk234 Balbutologie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jan Dezort, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk234/01: Pá 11. 10. 8:00–13:50 učebna 30, Pá 8. 11. 8:00–13:50 učebna 30, J. Dezort, B. Chleboradová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou balbutologie s ohledem na dopady této formy narušené komunikační schopnosti na životní dráhu člověka. Na konci předmětu bude student znát etiopatogenetický model vzniku koktavosti, její klasifikaci, bude podrobně seznamován s jednotlivými projevy balbuties, diagnostickými a terapeutickými přístupy. Předmět odráží aktuální pojetí logopedické intervence zaměřené na všechny cílové skupiny z hlediska věku.
Výstupy z učení
Student se orientuje v jednotlivých projevech balbuties; orientuje se ve specificích logopedické intervence u dětí, žáků, dospělých osob s koktavostí; zná diagnostické a terapeutické přístupy užívané v české i zahraniční logopedické praxi; umí uvažovat o materiálu k rozvoji komunikační schopnosti osob s koktavostí.
Osnova
 • Teoretická východiska řečového projevu. • Symbolické a nesymbolické procesy. • Kategorie narušení plynulosti řeči. • Současné pojetí balbutologie. • Fyziologická dysfluence. • Etiopatogeneze koktavosti. • Syndromologie koktavosti. • Incipientní koktavost. • Fixovaná koktavost. • Chronická koktavost. • Diagnostické materiály v české a zahraniční praxi. • Terapeutické programy a přístupy k dětem/žákům/dospělým osobám s koktavostí. • Specifika logopedické intervence u osob s koktavostí.
Literatura
  povinná literatura
 • LECHTA, Viktor. Koktavost : integrativní přístup. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2010. 333 s. ISBN 9788073676438. info
  doporučená literatura
 • CSÉFALVAY, Zsolt a Viktor LECHTA. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Translated by Magda Wdowyczynová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 228 s. ISBN 9788026203643. info
 • FRASER, Malcolm. Svépomocný program při koktavosti : informace, zásady, postupy. Translated by Alžběta Peutelschmiedová. Vyd. 3. Praha: Portál, 2011. 159 s. ISBN 9788073678999. info
 • Koktáš? Nezoufej! Edited by Jane H. Fraser - William H. Perkins, Translated by Alžběta Peutelsch. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 84 s. ISBN 9788024723303. info
 • MURRAY, Frederick Pemberton a Susan Goodwillie EDWARDS. Příběh jednoho koktavého. Brno: Paido, 2006. 126 s. ISBN 8073151162. info
 • PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta. Techniky práce s balbutiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 111 s. ISBN 8024412349. info
 • DELL, Carl W. Koktavost u dětí školního věku : manuál pro logopedickou intervenci. Translated by Alžběta Peutelschmiedová. Brno: Paido, 2004. 79 s. ISBN 8073150751. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktická cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75 % správných odpovědí); kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.