SPp577 Reflektivní seminář 2 - VV

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SPp574 Odborná praxe souvislá 2 - VV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení poznatků z praxe. Studentky a studenti reflektují aktuální zkušenosti ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu je příprava na profesi, v předmětu bude diskutován vztah speciálněpedagogické praxe k ostatním společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci pedagoga.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna rozumět obsahu a terminologii pedagogického terénu; uplatnit principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Přístupy a podpora žáků se SVP.
 • • Legislativní opatření.
 • • Pedagogická podpora.
 • • Speciálněpedagogický terén.
 • • Příprava záznamových archů.
 • • Administrativa na pracovišti.
 • • Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
  neurčeno
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, reflexe průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Informace o podmínkách praxí na http://www.ped.muni.cz/wsedu/: studium, praxe-pokyny prezenční studium.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.