TI0003 3D modelování a vizualizace

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI0003/01: Út 8:00–9:50 učebna 28, M. Dosedla
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit principy tvorby 3D grafiky a jejího zobrazení; 2. tvořit 3D objekty pomocí různých technik modelování; 3. využívat objekty scény pro nasvětlení a přípravu pro renderování; 4. nanášet na 3D objekty materiály a textury a upravovat je; 5. vytvářet jednoduché animace objektů a kamery na scéně; 6. vytvořit finální render obrázků a animací včetně možností post-procesingu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit principy tvorby 3D grafiky a jejího zobrazení; 2. tvořit 3D objekty pomocí různých technik modelování; 3. využívat objekty scény pro nasvětlení a přípravu pro renderování; 4. nanášet na 3D objekty materiály a textury a upravovat je; 5. vytvářet jednoduché animace objektů a kamery na scéně; 6. vytvořit finální render obrázků a animací včetně možností post-procesingu.
Osnova
  • 1. týden: Teoretická východiska a úvod do 3D modelování. 2. týden: Ovládání 3D aplikace a prostředí. 3. týden: Objekty - primitiva. 4. týden: Správce objektů a správce nastavení. 5. týden: Polygonové objekty. 6. týden: Základní nanášení materiálů. 7. týden: Další objekty scény. 8. týden: Základy animace. 9. týden: Modelování pomocí křivek NURBS. 10. týden: Rendering. 11. týden: Techniky modelování a tvorby scény. 12. týden: Práce na projektu.
Literatura
  • Cinema 4D R13 cookbookelevate your art to the fourth dimension with Cinema 4D. Edited by Michael Szabo. Birmingham: Packt Pub., 2012. iv, 498 p. ISBN 9781849691871. info
Výukové metody
cvičení, samostatná práce
Metody hodnocení
Zpracování samostatného projektu z oblasti 3D grafiky.
Informace učitele
http://wrack.ped.muni.cz/elearning/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.