TI0003 3D modelování a 3D tisk ve vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.) + projekty. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI0003/01: Út 8:00–9:50 učebna 28, M. Dosedla
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit principy tvorby 3D grafiky a jejího zobrazení; 2. tvořit 3D objekty pomocí různých technik modelování; 3. osvětlit, nanést materiály a základní textury; 4. vytvářet jednoduché animace objektů a kamery na scéně vč. finálního renderingu; 5. vytvětlit principy 3D tiskáren a jejich využití ve vzdělávání 6. modelovat a připravovat objekty vhodné pro 3D tisk 7. 3D tisknout a řešit možné problémy při tisku
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit principy tvorby 3D grafiky a jejího zobrazení; 2. tvořit 3D objekty pomocí různých technik modelování; 3. osvětlit, nanést materiály a základní textury; 4. vytvářet jednoduché animace objektů a kamery na scéně vč. finálního renderingu; 5. vytvětlit principy 3D tiskáren a jejich využití ve vzdělávání 6. modelovat a připravovat objekty vhodné pro 3D tisk 7. 3D tisknout a řešit možné problémy při tisku
Osnova
  • 1. týden: Teoretická východiska a úvod do 3D modelování. 2. týden: Ovládání 3D aplikace a prostředí. 3. týden: Objekty - primitiva, správce objektů a správce nastavení. 4. týden: Polygonové objekty, další objekty scény, modelování NURBS. 5. týden: Základní nanášení materiálů a osvětlení. 6. týden: Základy animace a renderingu. 7. týden: Principy 3D tiskáren 8. týden: Příprava modelů k tisku a slicer 9. týden: Tisk a možné problémy 10. - 12. týden: projekty
Literatura
  • Cinema 4D R13 cookbookelevate your art to the fourth dimension with Cinema 4D. Edited by Michael Szabo. Birmingham: Packt Pub., 2012. iv, 498 p. ISBN 9781849691871. info
Výukové metody
cvičení, samostatná práce, projekty
Metody hodnocení
Zpracování samostatného projektu z oblasti 3D grafiky Zpracování samostatného projektu z oblasti 3D tisku
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/
Předmět primárně využívá programu CINEMA 4D a doplňkově dalších 3D modelovacích programů pro výuku 3D modelování. Předmět je veden v úrovni implementace 3D grafiky a 3D tisku do vzdělávání na základních školách - předmět není vhodný pro studenty fakulty informatiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.