ZeD_FJB1 Francouzský jazyk pro doktorské studium - úroveň B1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 7 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen studentům, kteří již disponují jistými komunikativními kompetencemi v daném cizím jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Prokázat schopnost komunikovat písemnou i mluvenou formou příslušným odborným diskurzem na témata i volněji spjatá s oblastí odborného zájmu studenta Stručná anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří již disponují jistými komunikativními kompetencemi v daném cizím jazyce; cílem předmětu je upevnit dosažené obecné jazykové znalosti a rozšířit je o odbornou terminologii studovaného oboru. Studenti se zdokonalí i v dalších akademických lingvistických receptivních i produktivních dovednostech (interpretace odborného textu, porozumění slyšenému odbornému projevu, prezentace tezí disertační práce, formulování abstraktu odborného textu, apod.). Zkouška z předmětu „Cizí jazyk 1 pro akademické účely“ musí být vykonána v jiném cizím jazyce než zkouška z předmětu „Cizí jazyk 2 pro akademické účely“. Poznámka: Výstupní úroveň jazykových kompetencí zde není vyjádřena dle Evropského referenčního rámce, neboť se jedná o cizí jazyk pro specifické (akademické) účely.
Osnova
  • 1. Četba cizojazyčné odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru ve vymezeném rozsahu – 100 stránek. 2. Zvládnutí klíčové odborné terminologie v cizím jazyce. 3. Zdokonalení se v základních akademických lingvistických dovednostech, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky dosažení minimálně úrovně B1 v receptivních dovednostech. 4. Písemné vypracování strukturovaného životopisu, anotace přečtené literatury – odborného textu, tezí doktorské práce, souhrnu informací o současném zaměstnání, odbornosti, uchazečově doktorském studiu a jeho zaměření.
Literatura
  • Cizojazyčné odborné texty (časopisecké studie, monografické texty) z oblasti odborného zájmu studenta.
Výukové metody
Samostudium.
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.