OVp024 Sociologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 11:00–12:50 učebna 30
Předpoklady
NOW ( OVp025 Seminář k sociologii 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální kurz představí studujícím základní sociologické koncepty a teorie, seznámí je s vývojem sociologického myšlení a poskytne základní vhled do specifik metodologie sociálních věd. Cílem kurzu he vedle předání základních vědomostí přeedvším trénovat přemýšlení ve společenských souvislostech. Zaměří se proto na sociologické koncepty rolí, norem, konformity a deviace, disciplinace, sociální stratifikace (její reprodukce) skrze vzdělávací systém. Po absolvování kurzu by měl mít student schopnost kriticky hodnotit společenské problémy a aplikovat sociologické koncepty a znalosti při vlastní pedagogické praxi. Dále budou studující schopni přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy vlastní pedagogické profese. Podrobné aukutální informace k obsahu a průběhu kurzu jsou vždy dostupné v sylabu ve studijních materiálech kurzu na týden před začátkem aktuálního semestru.
Výstupy z učení
Předmět představí studujícím základní sociologické koncepty a teorie. Zaměří se především na sociologii rodiny a vzdělávání. Cílem je naučit studující přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy jejich vlastní profese. Zaměří se proto na sociologické koncepty rolí, norem, konformity a deviace, disciplinace, sociální stratifikace (její reprodukce) skrze vzdělávací systém. Po absolvování kurzu by měl mít student schopnost kriticky hodnotit společenské problémy a aplikovat sociologické koncepty a znalosti při vlastní pedagogické praxi. Dále budou studující schopni přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy vlastní pedagogické profese
Osnova
 • •Vznik sociologie, co je a čím se zabývá. •Mětoda sociálních věd. •Co je společnost: příroda, kultura, jazyk. •Sociální stratifikace a nerovnost, gender, role mužů a žen ve společnosti. •Identita, národnost, etnicita. •Sociologie rodiny a bydlení •Moc ve společnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • Nerovnosti ve vzdělávání : od měření k řešení. Edited by Petr Matějů - Jana Straková - Arnošt Veselý - Josef Basl. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2010. 495 s. ISBN 9788074190322. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8. info
 • JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 9788024723976. URL info
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. Přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
  doporučená literatura
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 9788086429397. info
  neurčeno
 • JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 231 s. ISBN 9788073676445. URL info
 • HOLÝ, Ivan. Úvod do sociologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 64 s. ISBN 8021038551. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška, odevzdání písemných příprav
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.