TI1008 Materiály a technologie - kovy

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 16 h. konz./sem. (komb. stud.). 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 učebna 25
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
TI1008/02: St 10:00–11:50 učebna 46, P. Vybíral
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Materiály a technologie kovy se zaměřují na problematiku materiálového inženýrství, strojírenské technologie a zpracování kovů. Obsahem předmětu je seznámení s fyzikálními základy vědy o materiálu a nejpoužívanějšími výrobními technologiemi. Důraz je kladen na pochopení vlastností materiálu s ohledem na jejich zpracování. Seznámení s výrobními technologiemi kovů reflektuje jejich využívání v praxi a na ZŠ.

Cvičení se zaměřuje na technologie zpracování materiálu, rozvoj vědomostí a dovedností v oblasti práce s měřícími, rýsovacími a kontrolními nástroji, technologie obrábění, dělení, tváření a spojování a povrchové úpravy kovů a broušení a údržby nástrojů. Součástí cvičení jsou i ukázky práce s elektrickým ručním nářadím a stroji k obrábění kovů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základy z problematiky materiálového inženýrství, strojírenské technologie a zpracování kovů;
- pochopit vlastnosti technických materiálů s ohledem na jejich zpracování;
- porozumět vlastnostem kovů a jejich slitin a vybraným strojírenským technologiím;
- pracovat s měřícími, rýsovacími a kontrolními přístroji;
- osvojí si práci v oblasti: technologie obrábění, dělení, tváření a spojování, povrchové úpravy kovů, broušení a údržby nástrojů;
Osnova
 • 1. kovy jako stavební prvky výrobních technologií, výroba železa a oceli,
 • 2. krystalická stavba kovů, BRD, diagram železo uhlík - stabilní a metastabilní,
 • 3. tepelné a chemicko-tepelné zpracování oceli,
 • 4. neželezné kovy a jejich slitiny,
 • 5. keramika, kompozity, plasty - jako náhrada kovů,
 • 6. zkoušení kovů - zkoušky mechanické a technologické, defektoskopie,
 • 7. měření a orýsování, třískové obrábění kovů - ruční a strojní,
 • 8. dokončovací metody obrábění,
 • 9. nekonvenční metody obrábění,
 • 10. spojování materiálů - svařování a pájení,
 • 11. technologie tváření,
 • 12. slévárenská technologie.
 • Sylabus přednášek:
 • 1. a 2. týden: Úvod - kovy jako stavební prvky výrobních technologií, výroba železa a oceli. Krystalická stavba kovů, BRD, diagram železo uhlík - stabilní a metastabilní.
 • 3. a 4. týden: Tepelné a chemicko-tepelné zpracování oceli. Neželezné kovy a jejich slitiny.
 • 5. a 6. týden: Keramika, kompozity, plasty - jako náhrada kovů. Metody zkoušení kovů.
 • 7. a 8. týden: Třískové obrábění kovů - ruční a strojní. Dokončovací metody obrábění.
 • 9. a 10. týden: Nekonvenční metody obrábění. Spojování materiálů - svařování a pájení.
 • 11. a 12. týden: Technologie tváření a slévárenská technologie.
 • Sylabus cvičení:
 • 1. a 2. týden: Úvod do technologie zpracování materiálu, bezpečnost práce v dílenských prostorách.
 • 3. a 4. týden: Měřící, rýsovací a kontrolní nástroje, druhy měřidel, plošné a prostorové orýsování, upínání materiálu.
 • 5. a 6. týden: Dělení (řezání, stříhání, děrování) a obrábění kovů (pilování, vrtání, řezání závitů).
 • 7. a 8. týden: Tváření a spojování kovů (ohýbání, kování, šroubové a nýtované spoje, pájené a lepené spoje), broušení a údržba nástrojů.
 • 9. a 10. týden: Povrchová úprava kovů (nátěry, pokovování, leštění).
 • 11. a 12. týden: Elektrické ruční nářadí a stroje k obrábění kovů.
Literatura
  povinná literatura
 • HODIS, Zdeněk. Materiály a technologie kovy II – přednášky. 2011. 65 s.
 • HODIS, Zdeněk. Materiály a technologie kovy I - přednášky. 2010. 51 s.
 • PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu. 2., opr. a rozš. vyd. Brno: CERM, 2002. 392 s. ISBN 8072042483. info
 • PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu. Brno: CERM, 2001. xi, 505. ISBN 8072041932. info
  neurčeno
 • STIBOR, Karel, Zdeněk DOSEDLA a Jiří DVOŘÁČEK. Praktikum materiálů a technologie kovů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 101 s. ISBN 8021030771. info
 • DOSEDLA, Zdeněk. Materiály a technologie : kovy - cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 38 s. ISBN 8021006986. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, prezentace studentů, práce s ručním nářadím v dílnách
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkouška (vyžadována min. 50% úspěšnost v testu)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.