OVp025 Seminář k sociologii 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp025/01: Čt 30. 9. až Čt 9. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 učebna 57, B. Vacková
OVp025/02: St 29. 9. až St 8. 12. každou lichou středu 16:00–17:50 učebna 27, B. Vacková
OVp025/03: Čt 30. 9. až Čt 9. 12. každý lichý čtvrtek 13:00–14:50 učebna 36, B. Vacková
OVp025/04: Čt 30. 9. až Čt 9. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 57, B. Vacková
Předpoklady
NOW ( OVp024 Sociologie 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální seminář navazuje na přednášky, jeho cílem semináře je prohloubit informace získané na nich. Studenti budou seznámeni se základními texty věnujícími se jednotlivým tématům přednášek. Zaměří se především na sociologii rodiny a vzdělávání. Cílem je naučit studující přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy jejich vlastní profese. Zaměří se proto na sociologické koncepty rolí, norem, konformity a deviace, disciplinace, sociální stratifikace (její reprodukce) skrze vzdělávací systém. Seminární forma navíc prohloubí schopnost kritického čtení odborných textů. Přesné informace o obsahu, literatuře, průběhu a ukončení kurzu budou k dispozici v sylabu ve studijních materiálech předmětu před začátkem aktuálního semestru.
Výstupy z učení
Seminář navazuje na přednášky, jeho cílem semináře je prohloubit informace získané na nich. Studenti budou seznámeni se základními texty věnujícími se jednotlivým tématům přednášek. Zaměří se především na sociologii rodiny a vzdělávání. Cílem je naučit studující přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy jejich vlastní profese. Zaměří se proto na sociologické koncepty rolí, norem, konformity a deviace, disciplinace, sociální stratifikace (její reprodukce) skrze vzdělávací systém. Seminární forma navíc prohloubí schopnost kritického čtení odborných textů.
Osnova
 • •Vznik sociologie, co je a čím se zabývá. •Mětoda sociálních věd. •Co je společnost: příroda, kultura, jazyk. •Sociální stratifikace a nerovnost, gender, role mužů a žen ve společnosti. •Identita, národnost, etnicita. •Sociologie rodiny a bydlení •Moc ve společnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. Přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 8085850923. info
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo : sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 8090248241. info
 • BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Translated by Eduard Urbánek. 1. vyd. Praha: Federální ministerstvo obrany ČSFR, Správa sociálního zařízení, 1991. 157 s. ISBN 80854690801. info
  doporučená literatura
 • JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 231 s. ISBN 9788073676445. URL info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 9788086429397. info
  neurčeno
 • HOLÝ, Ivan. Úvod do sociologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 64 s. ISBN 8021038551. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet – podmínky získání zápočtu: 80% aktivní přítomnost na seminářích, odevzdání písemných příprav, prezentace v hodině
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.