TI1001 Technická grafika

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/2/0. 12 h. konz./sem. (komb. stud.). 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 22. 9. až St 15. 12. St 11:00–11:50 učebna 25
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
TI1001/01: St 22. 9. až St 15. 12. St 9:00–10:50 učebna 25, Z. Hodis
TI1001/02: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 15:00–16:50 učebna 25, Z. Hodis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Technická grafika se zaměřuje na technické kreslení ve strojírenství a částečně i v elektrotechnice, truhlářství a stavebnictví. Obsahem předmětu je seznámení s normalizací v technickém kreslení, se čtením a kreslením technických výkresů a se zřetelem na zvládnutí problematiky pravoúhlého promítání. Důraz je kladen na tvorbu výkresové dokumentace, kótování a základní poznatky z oblasti tolerování, struktury povrchu, dílenské měření. Vytváření technické dokumentace směřuje do oblasti navrhování výrobků do školních dílen. Je zmíněn úvod do metodiky tvorby výkresů v 2D a 3D CAD.

Cvičení se soustřeďuje na pochopení a rozvoj tvorby výkresové dokumentace. Procvičování základní metodiky tvorby výkresové dokumentace vytváří základní předpoklad pro čtení a kreslení technického výkresu. Rozbor problematiky technického kreslení zahrnuje ukázky výkresů z technické praxe, námětů do školních dílen, práci s pracovními listy a kreslení výkresů v rámci protokolů (domácích úkolů).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět technické grafice, tvorbě a zobrazování součástí a zařízení na technických výkresech;
- využívat grafických technických informací v praktickém životě;
- tvořit technické výkresy;
- číst a porozumět výkresům z technické praxe;
- využívat technické výkresy pro tvorbu námětů do školních dílen;
Osnova
 • 1. technická normalizace,
 • 2. technické zobrazování - pravoúhlé promítání a zobrazování (ISO E a ISO A),
 • 3. pravidla pro zobrazování na výkresech,
 • 4. základní pojmy a pravidla při kótování,
 • 5. pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí,
 • 6. tolerování rozměrů - délkové a geometrické tolerance, toleranční pole,
 • 7. struktura povrchu,
 • 8. zobrazování a označování spojů,
 • 9. kreslení normalizovaných strojních součástí a převodů, 10. základy dílenského měření,
 • 11. výkresová dokumentace, tvorba sestav, vytváření konstrukční dokumentace v 2D a 3D CAD,
 • 12. technické kreslení v elektrotechnice, truhlářství a stavebnictví.
 • Sylabus přednášek:
 • 1. a 2. týden: Úvod do technické normalizace a technického zobrazování.
 • 3. a 4. týden: Pravidla pro zobrazování na výkresech a základní pravidla při kótování.
 • 5. a 6. týden: Kótování geometrických a konstrukčních prvků a tolerování rozměrů.
 • 7. a 8. týden: Struktura povrchu a označování spojů.
 • 9. a 10. týden: Kreslení normalizovaných strojních součástí a převodů, výkresová dokumentace a tvorba sestav.
 • 10. a 12. týden: Vytváření konstrukční dokumentace v 2D a 3D CAD a technické kreslení v elektrotechnice, truhlářství a stavebnictví.
 • Sylabus cvičení:
 • 1. a 2. týden: Úvod do technické normalizace a technického zobrazování.
 • 3. a 4. týden: Pravidla pro zobrazování, pravoúhlé promítání (ISO E a ISO A).
 • 5. a 6. týden: Základní pravidla při kótování, kótování hranolů a strojních součástí.
 • 7. a 8. týden: Kótování geometrických a konstrukčních prvků, tolerování rozměrů, grafické zobrazování tolerančních polí a uložení.
 • 9. a 10. týden: Struktura povrchu a označování spojů.
 • 11. a 12. týden: Kreslení normalizovaných strojních součástí a převodů, kreslení a navrhování strojních součástí, základy dílenského měření.
Literatura
  povinná literatura
 • LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
 • SVOBODA, Pavel. Základy konstruování. Vyd. 4. Brno: CERM, 2011, 234 s. ISBN 978-80-7204-750-5.
 • KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 252 s. ISBN 978-80-251-1887-0. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkouška (vyžadována min. 50% úspěšnost v testu)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/TI1001