TI9004 Mikroprocesorem řízené aplikace a modely ve výuce na ZŠ

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI9004/01: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 10:00–11:50 učebna 25, J. Hrbáček
Předpoklady
TI9003 Základy stavby a programování robotů pro učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen na pokročilejší úrovni:

Aplikace vybrané metodiky základů algoritmizace a základů programování na ZŠ;
Rozumět základním principům objektově orientovaného přístupu;
Programovat jednoduché aplikace včetně OS Android;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen na pokročilejší úrovni:

Aplikace vybrané metodiky základů algoritmizace a základů programování na ZŠ;
Rozumět základním principům objektově orientovaného přístupu;
Programovat jednoduché aplikace včetně OS Android;
Osnova
  • Cílem předmětu je seznámit studenty s možnými strategiemi výuky základů algoritmizace a programování (strukturované / objektově orientované) v prostředí ZŠ. Po absolvování budou studenti schopni úspěšně tyto praktické dovednosti aplikovat ve vlasní praxi.
  • Předmět navazuje a prohlubuje znalosti z TI9003.
Literatura
  • http://educoland.muni.cz/technicka-a-informacni-vychova/nove-metody/vyucba-programovania-hrou/
Výukové metody
instruktáž, demonstrace, samostatná práce studentů, project
Metody hodnocení
Podmínky pro získání zápočtu:

1. Aktivní účast na seminářích a průběžné znalosti během semestru.
2. Praktický zápočtový úkol - prokázání dovedností z probíraných oblastí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.