FJ1069 Základy didaktiky francouzštiny 2

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1069/01: každou lichou středu 13:00–14:50 učebna 55, kromě St 26. 10., P. Suquet
Předpoklady
FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu jsou různé výukové techniky, aktivity a učební pomůcky (písně, básničky, říkanky, různé druhy cvičení), které jsou vhodné pro rozvoj jazykových kompetencí žáků. Nejdříve jsou popsány problémy jednotlivých kapitol, které jsou dále rozvíjeny v interaktivních seminářích, kde si studenti mohou osvojit a procvičovat prezentované dovednosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student dokáže popsat didaktické postupy při osvojování řečových dovedností, samostatně připravit didaktické materiály, vybrat vhodné aktivity k různým cvičením, aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Activités communicatives – différents types d’exercices. 2. Matériel didactique dans la classe de langue. Manuels. 3. Chanson, comptines et poèmes dans la classe de langue. 4. Jeux dans la classe de langue. 5. Activités théâtrales. Jeux de rôles. 6. Images et vidéos comme des supports didactiques.
Literatura
    povinná literatura
  • CUQ, Jean-Pierre a Isabelle GRUCA. Cours de didactique du franҫais langue étrangère et seconde. 4ᵉ édition. Fontaine: Presses universitaires de Grenoble, 2017, 482 stran. ISBN 9782706126772. info
    doporučená literatura
  • Beacco, J.-C. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements des langues : des mots aux discours. Paris: Hachette.
  • Bustardet, A. (2010). Pleins feux sur la chanson jeune public. Paris: Didier jeunesse.
  • Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení - zkouška: Prezentace metodických listů ve dvojicích na zadané téma. Test z látek obou semestrů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobné pokyny k průběhu a ukončení předmětu jsou ve studijních materiálech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.