FJ1069 Základy didaktiky francouzštiny 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1069/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 10:00–11:50 učebna 67, H. Kyloušková
Předpoklady
FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu jsou různé výukové techniky, aktivity a učební pomůcky (písně, básničky, říkanky, různé druhy cvičení), které jsou vhodné pro rozvoj jazykových kompetencí žáků. Nejdříve jsou popsány problémy jednotlivých kapitol, které jsou dále rozvíjeny v interaktivních seminářích, kde si studenti mohou osvojit a procvičovat prezentované dovednosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student dokáže popsat didaktické postupy při osvojování řečových dovedností, samostatně připravit didaktické materiály, vybrat vhodné aktivity k různým cvičením, aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Activités communicatives – différents types d’exercices. 2. Matériel didactique dans la classe de langue. 3. Chanson dans la classe de langue. 4. Comptines et courts poèmes dans la classe de langue.
Literatura
  • Arnaud, M.-H., Jeannard, R., & Lamailloux, P. (1993). Fabriquer des exercices de français. Paris: Hachette.
  • Beacco, J.-C. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements des langues : des mots aux discours. Paris: Hachette.
  • Bustardet, A. (2010). Pleins feux sur la chanson jeune public. Paris: Didier jeunesse.
  • Cuq, J.-P. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG.
  • Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International.
  • Pendanx, M. (1998). Les activités d’apprentissage. Paris: Hachette.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Prezentace metodických listů ve dvojicích.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobné pokyny k průběhu a ukončení předmětu jsou ve studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.