VVm032 Teorie umění

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–8:50 učebna 57, kromě Po 24. 10.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
- Seznamení se základními definicemi a terminologií a osvojujení si poznatků o hlavních vývojových proudech v teorii umění.
- Studující si osvojují schopnost interpretovat teoretické koncepty a aplikovat je do vlastní pedagogické praxe.
Výstupy z učení
- student si osvojí poznatky o podstatě oboru
- student zná základní terminologii, osobnosti, metodologické koncepty a vývojové etapy teorie umění
- student je schopen najít přiměřenou interpretaci teoretických konceptů a využívá poučení z různých obdobéí pro vlastní pedagogickou i tvůrčí praxi
Osnova
 • Teorie umění jako součást teoretického myšlení antického starověku; marabilia, ekfrasis, cestopisy a počátky popisů a interpretací uměleckých dělů; receptáře a popisy technologií v renesanci a osvícenství
 • Technologické traktáty a dobová teorie umění
 • Životy slavných – biografický koncept teorie
 • Zrod teorie umění v 19. století – Vídeňská škola
 • Erwin Panofsky a Ernst Gombrich
 • Postmoderna a její představitelé
 • Zpracování komentovaného konspektu; interpretace teoretického textu v odborném časopise či katalogu k výstavě, zpracování bibliografie a biografie do katalogů k výstavám
 • Přesahy teorie umění a teorie výtvarné pedagogiky (Igor Zhoř, Josef Hlaváček, Jaroslav Brožek)
Literatura
  povinná literatura
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
 • BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce : kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Translated by Petr Turek. Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2004, 106 s. ISBN 8090345204. info
 • Vizuální teorie : současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmarová - Ladislav Kesner. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997, 265 s. : i. ISBN 80-86022-17-X. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, Richard. Teoretizace avantgardy : modernismus, expresionismus a problém postmoderny. Translated by Martin Pokorný. Vyd. 1. Brno: Host, 2010, 294 s. ISBN 9788072942695. info
 • Před obrazem : antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Edited by Tomáš Pospiszyl, Translated by Věra Chase - Ruben Pellar. 1. vyd. Praha: OSVU, 1998, 189 s. ISBN 8023812966. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze
Metody hodnocení
Zpracování komentovaného konspektu z aktuální cizojazyčné literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.