SODA016 Applied Social Psychology

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/10. 7 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Předpoklady
The course is designed as a compulsory optional in the PhD study programme of Social Education.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
The course objective is to analyze the human psyche in the context of educational activities. Emphasis is placed on thorough acquisition and critical evaluation of a partial topic in the field of social psychology, which is related to the creation of a dissertation and the overlap into non-academic practice.
Výstupy z učení
PhD students will be able to: - define terms of Social Psychology in relation to their application in Social Education; - explain theoretical and methodological background of Social Psychology in the framework of their dissertation; - apply their knowledge in various disciplines of Social Sciences; - design an experiment to explain problematic issues of social behavior in educational reality; - predict the behavior of people in small and large social groups, - apply the acquired knowledge in the interdisciplinary overlap of the social sciences; - assess the benefits of studying Social Psychology for their own studies (Social Education) and for their dissertation.
Osnova
 • 1. Characteristics of the field of social psychology. Social cognition as one of the key topics of the field. Issues of Social Psychology. Various approaches to Social Psychology (from Evolution Psychology to Sociobiology). 2. Theoretical principles of social cognition. Theory of social cognition. Theory of social identity. Theory of social representations. Discursive psychology. 3. Social perception and social cognition in the process of education. 4. Attitudes. Attitudes and theory of social cognition, theory of social identity, discursive psychology, theory of social representations in the educational context. 5. Attribution processes and theory of social cognition, theory of social identity, theory of social representations, discursive psychology in the educational context. 6. Self and identity. Self and identity and social cognition. Self and identity from the perspective of social representations. Discoursive attitudes to self and identity. 7. Prejudice and stereotypes in social perception in the school environment. Social identity and prejudice. 8. Ideology and social cognition, social identity, social representation, discursive psychology in the process of education.
Literatura
  doporučená literatura
 • HEINZEN, Thomas E. a Wind GOODFRIEND. Case studies in social psychology : critical thinking and application. First Edition. Los Angeles: Sage, 2019, xii, 204. ISBN 9781544308913. info
 • An introduction to social psychology. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe - Klaus Jonas. Sixth edition. Chichester: Wiley, 2015, xxviii, 63. ISBN 9781118823538. info
 • ARONSON, Elliot a Robin M. AKERT. Social psychology. Edited by Timothy D. Wilson. 8th ed., international ed. Harlow: Pearson, 2014, ii, 538. ISBN 9781292021164. info
 • Applied social psychology : uderstanding and addressing social and practical problems. Edited by Frank W. Schneider - Jamie A. Gruman - Larry M. Coutts. Second edition. Los Angeles: Sage, 2012, xiii, 486. ISBN 9781412976381. info
 • Handbook of theories of social psychology. Edited by Paul A. M. van Lange - Arie W. Kruglanski - E. Tory Higgins. 1st ed. London: Sage publications, 2012, xx, 562. ISBN 9780857029607. info
 • An introduction to critical social psychology. Edited by Alexa Hepburn. London: SAGE, 2003, 1 online. ISBN 9781446218884. info
 • The handbook of social psychology. Edited by Gardner Lindzey - Elliot Aronson. 2nd ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969, xiv, 786. info
 • The handbook of social psychology. Edited by Gardner Lindzey - Elliot Aronson. 2nd ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969, xiii, 978. info
 • The handbook of social psychology. Volume II., Research methods. Edited by Gardner Lindzey - Elliot Aronson. 2nd. ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1968, xv, 819 s. info
Výukové metody
Lecture, seminar, discussion, self-study, feedback evaluation.
Metody hodnocení
Colloquium: elaboration of a reflective report from an educational practice or essay (approx. 10 pages) on a topic in social psychology. This report or essay is anchored in the research issues of dissertation topics.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.