F9PC1_FAF Pedagogická činnost

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 40 kr. (od 1 krok 1 kred). 1 kredit za 3 hod, max. 120 hodin za studium, Vedení diplomové práce -10 kreditů. Ukončení: z.
Garance
doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Znalosti základního oboru dle konkrétního doktorského studijního programu a na něj navazujících oborů příbuzných.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získání pedagogických zkušeností, které je důležité pro zdokonalení intepretace odborných znalostí.
Výstupy z učení
Schopnost přípravy a realizace výuky v magisterských studijních programech.
Osnova
  • Příprava studijních a výukových materiálů, prezentace a výuka v předmětech korespondující s odborným zaměřením studenta/studentky.
Výukové metody
Aktivní pedagogická činnost supervizovaná školitelem či jiným zkušeným akademickým pracovníkem
Metody hodnocení
Zápočet dle bodové hodnoty: 1 kredit za 3 vyučovací hodiny, max. 120 hodin/40 kreditů za studium, vedoucí/konzultant diplomové práce (po úspěšné obhajobě) - 10 kreditů. K získání zápočtu je nutné zaslat na phd@pharm.muni.cz Potvrzení o výuce, ve kterém garant daného předmětu potvrdí rozsah výuky prováděné studentem v daném období. Potvrzení o vedení diplomantů mimo MU je třeba zaslat na adresu na phd@pharm.muni.cz.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/F9PC1_FAF