F9ZP0_FAF Zahraniční stáž

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 50 kr. (od 5 krok 1 kred). 5 kreditů za 1.týden + 2 za každý další, maximálně 50 kreditů za studium. Ukončení: z.
Garance
doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Rozvoj specializovaných znalostí a dovedností na zahraničním pracovišti zaměřených na disertační projekt.
Výstupy z učení
Výzkumná spolupráce, možnost metodického srovnávání, schopnost prezentace na mezinárodním fóru, získávání kontaktů.
Osnova
  • Studenti doktorských studijních programů jsou povinni dle nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství absolvovat během studia zahraniční stáž v délce trvání minimálně jednoho měsíce. Alternativou je zapojení v mezinárodním projektu s výsledky publikovanými či prezentovanými v zahraničí, případně jiná forma přímé účasti na mezinárodní spolupráci (na MU platí podle usnesení Rady pro vnitřní hodnocení pouze pro studenty v kombinované formě DSP).
Výukové metody
Dle možností navštíveného zahraničního pracoviště.
Metody hodnocení
Zápočet dle bodové hodnoty: 5 kreditů za 1. týden + 2 kredity za každý další týden, maximálně 50 kreditů za studium. Aby zahraniční stáž mohla být uznána, musí být evidována v IS. Student doloží i písemné potvrzení o absolvování stáže zahraniční institucí.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/F9ZP0_FAF