FDCAC_FAF Obecná a anorganická chemie

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. (přednášející)
Garance
PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti obecné a anorganické chemie v oblastech souvisejících s tématem studenta DSP oboru farmaceutická chemie. Především pochopení širších souvislostí mezi vlastnostmi a reaktivitou anorganických sloučenin jak v organické syntéze, tak v oblasti formulace léčiv.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
-rozumět funkci anorganických sloučenin v organické syntéze a reakčním mechanismům;
-schopen samostatně interpretovat a aplikovat výsledky rešerší literatury
Osnova
 • Výuka bude probíhat formou konzultací a seminárních prací zaměřených na konkrétní oblast obecné a anorganické chemie, která souvisí s tématem doktorské disertační práce konkrétního studenta. Obsah bude zaměřen na prohloubení znalostí a pochopení širších souvislostí dané problematiky.
Literatura
  doporučená literatura
 • Housecroft, C. E., Sharpe, A. G. Anorganická Chemie. Praha, 2014. info
 • Meissler, G., Tarr, D.A. Inorganic Chemistry. Boston, 2011. info
 • Greenwood N.N., Earnshaw A. Chemistry of the Elements. Amsterdam, Elsevier, 2010. ISBN 9780750633659. info
 • Roat-Malone, R.M. Bioinorganic Chemistry: A Short Course. Amsterodam, 2007. info
 • Bertini, I. Biological inorganic chemistry. Sansalito, 2007. info
 • Rayner-Canham, G. Descriptive inorganic chemistry. New York, 2006. info
 • Huheey, J. E., Keiter, E. A., Keiter, R. L. Inorganic chemistry: principles of structure and reactivity. New York, 1993. info
 • Jolly, W.L. Modern inorganic chemistry. New York, 1991. info
Výukové metody
individuální konzultace, seminární práce na základě literární rešerše
Metody hodnocení
průběžná konzultace seminární práce, obhajoba seminární práce a odborná diskuse. Ústní zkouška z vybraných kapitol anorganické chemie.
Informace učitele
Pro získání kreditu bude třeba vypracovat seminární práci a vykonat ústní zkoušku z vybraných kapitol obecné a anorganické chemie.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/FDCAC_FAF