FDCBC_FAF Biochemie

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Předmět je realizován formou konzultací a samostudia, předpokládá zvládnutí studijní literatury a pochopení souvislostí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studium Biochemie má za cíl prohloubit znalosti biochemie získané v pregraduálním studiu. Zaměřuje se na detailní informace o vybraných chemických pochodech v živých organismech, relevantních pro studium DSP Farmaceutická chemie. Specifický důraz je kladený na moderní informace a propojení biochemie a molekulární biologie.
Výstupy z učení
Základní znalosti z biochemie tvořící základ pro navazující předměty Metody molekulární biologie, Biotechnologie léčiv, Cvičení z biotechnologie léčiv, Farmakogenomika, Struktura a evoluce genomů
Osnova
 • Sylabus přednášek z BIOCHEMIE pro studenty DSP FaF

  1. Biochemie: úvod
  Biochemie základy,centrální principy biochemie, živé systémy
  2. Struktura a funkce proteinů
  Aminokyseliny, peptidy, struktura a funkce proteinů, hemoglobin a myoglobin
  3. Enzymy
  Vlastnosti enzymů, klasifikace enzymů, kofaktory, katalýza, kinetika enzymových reakcí, enzymy v terapii
  4. Biologické membrány a membránový transport
  Membrány - složení, vlastnosti, druhy membránového transportu
  5. Bioenergetika a metabolismus sacharidů
  Obecná charakteristika, mono, di, polysacharidy, glykosaminoglykany, proteoglykany, lektiny, metabolismus, makroergní sloučeniny, transport glukózy, metabolismus glukózy glykolýza, přeměny pyruvátu, glukoneogeneze, glykogen syntéza a odbourávání, glykogenózy, pentosofosfátová dráha, metabolismus fruktosy, galaktosy, kyselina askorbová
  6. Metabolismus aminokyselin
  Degradace proteinů, zdroje bílkovin, katabolismus aminokyselin, syntéza neesenciálních aminokyselin, přeměny uhlíkatého skeletu aminokyselin
  7. Lipidy a metabolismus lipidů
  Typy lipidů a metabolismus obecně, transport lipidů, mastných kyselin, metabolismus mastných kyselin (ß-oxidace a syntéza), ketolátky, syntéza triacylglycerolů, fosfolipidů, sfingolipidy, peroxidace lipidů
  8. Metabolismus cholesterolu a ikosanoidy
  Syntéza, transport a vylučování cholesterolu, dělení steroidů, ikosanoidy (charakteristika a syntéza)
  9. Aerobní metabolismus
  Citrátový cyklus: acetyl CoA, dekarboxylace pyruvátu, reakce citrátového cyklu, regulace citrát. cyklu, anaplerotické reakce
  10. Dýchací řetězec, reaktivní formy kyslíku: transformace energie, aerobní fosforylace, NADH + H+, FADH2, přenašečové mechanismy (člunky), kofaktory dýchacího řetězce, enzymové komplexy dýchacího řetězce, syntéza ATP, reaktivní formy kyslíku, antioxidanty
  11. Nukleové kyseliny
  Základní charakteristika, struktura, rozdíly DNA/RNA, biosyntéza a odbourávání purinových a pyrimidinových nukleotidů, poruchy metabolismu purinů, replikace, transkripce, translace, genetický kód, mutace, glykosylace proteinů, regulace genové exprese
  12. Biochemie extracelulární a intracelulární komunikace
  Regulace metabolismu, nervová buňka, meziorgánové vztahy, biotransformaceLiteratura
  doporučená literatura
 • 4.MURRAY, R. K. - GRANNER, D. K. - MAYES, P. A. - RODWELL, V. W. Harper´s Biochemistry. Appleton & Lange, 2006. ISBN 07-147885-X. info
 • MURRAY,R.K., GRANNER,D.K.,RODWELL,V.W. Harper´s Illustrated Biochemistry. Appleton & Lange, 2006. ISBN 07-147885-X. info
 • Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Ro. Harperova biochemie. ČR, 2002. ISBN 80-7319-013-3. info
Výukové metody
přednášky, teoretická příprava, domácí úkoly,
Metody hodnocení
Úspěšné zakončení předmětu písemnou a ústní zkouškou. Známka se odvíjí především od písemné části, kterou tvoří test s 40 otázek , 150 bodů. Pro úspěšné absolvování předmětu nutné zvládnout test na 60%.
Informace učitele
Požadavky na studenta
Úspěšné zakončení předmětu písemnou a ústní zkouškou. Známka se odvíjí především od písebmé části, kterou tvoří test. Pro úspěšné absolvování předměnu nutné zvládnout test na 60%.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/FDCBC_FAF