FDCSJ_FAF Anglický jazyk

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Otychová (pomocník)
PhDr. Renata Prucklová (pomocník)
Garance
PhDr. Renata Prucklová
Farmaceutická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná minimální vstupní jazyková kompetence odpovídající úrovni B2 dle SERR (Společný evropský referenční rámec).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření a rozvoj jazykových dovedností a slovní zásoby, zlepšení porozumění a formulace textů především v odborném a akademickém anglickém jazyce, což umožní studentovi prezentaci vlastních výsledků vědecké a výzkumné práce v odborných publikacích a na mezinárodních konferencích a v neposlední řadě efektivně komunikovat s ostatními kolegy.
Výstupy z učení
- osvojení pravidel a zákonitostí akademického jazyka s důrazem na psaní a ústní prezentaci
- zlepšení a rozšíření znalosti odborné slovní zásoby studentů
- zvýšení dovedností v efektivní komunikaci s pedagogy i kolegy
- zlepšení vědeckých prezentačních dovedností včetně praxe, zpětné vazby a vzájemného hodnocení
Osnova
  • Obsahovou náplní předmětu je vzdělávání studenta v oblasti akademické a profesní angličtiny, témata studijní literatury a vlastního písemného projevu vycházejí z konkrétní vědecké práce (problematika konkrétního oboru, pracoviště, možnosti mezinárodní spolupráce apod.) a disertační práce (téma, materiál, metody, výsledky, praktické aplikace apod.) každého studenta.
Literatura
  • GILLETT, Andy. Using English for Academic Purposes for Students in Higher Education. 2018. URL URL info
  • BROPHY, Peter. The academic library. 2nd ed. London: Facet Publishing, 2005, xii, 233. ISBN 1856045277. info
Výukové metody
individuální konzultace, samostatná činnost s výstupem, studium a další příprava
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY • ohodnocení vypracovaných písemných materiálů (článek/odborný text, akademický životopis a ppt prezentace) ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY • ústní prezentace osobního, profesního a akademického rozvoje doktoranda • ústní prezentace projektu dizertační práce s podporou ppt prezentace • čtení, překlad a vysvětlení vybraných jevů či terminologie z odborného textu
Informace učitele
vypracování písemné dokumentace v anglickém jazyce zahrnující:
- autorský text v minimálním rozsahu 2 normostran na téma, jež souvisí s vlastním výzkumem, resp. dizertační prací
- akademický životopis
- ppt prezentace, v níž je představen projekt dizertační práce
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/FDCSJ_FAF