FDCSU_FAF Fyzikální chemie

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšíření znalostí studenta se zaměřením na farmaceuticky aplikovanou fyzikální chemii získávané především ze světových databází obsahujících poznatky z vědeckých publikací zejména zahraničních výzkumných expertů a institucí a zvýšení schopnosti studenta tyto poznatky zpracovávat do rešeršních textů se zaměřením na obsah studijního programu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat termodynamickou podstatu na řadu farmaceutických procesů;
- pracovat s faktory, jež ovlivňují rozpustnost a disoluci látek;
- ovlivňovat kinetické parametry u farmaceutických dějů;
- ovlivňovat důležité rysy elektrochemických a fázových jevů;
- aplikovat reologické principy na praktický problém;
- ovlivňovat důležité charakteristiky koloidních systémů
Osnova
 • Termodynamika
  Rozpustnost
  Difuze, disoluce
  Kinetika chemických reakcí
  Reologie
  Koloidy
  Fázové rovnováhy
  Fázová rozhraní
  Elektrochemie
Literatura
  doporučená literatura
 • Atkins, P.W. Physical Chemistry. Oxford Univ.Press, Oxford, 1997. info
 • Kišová, L. , Trnková, L. Příklady z fyzikální chemie. PřF MU Brno, 1993. info
 • Fischer, O. a kol. Fyzikální chemie. SPN Praha, 1983. info
 • Vodrážka, Z. Fyzikální chemie pro biologické vědy. Academia, Praha, 1983. info
 • Moore, W.J. Fyzikální chemie. SNTL, Praha, 1979. info
 • Brdička, R., Dvořák, J. Základy fyzikální chemie. Academia, 1977. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou konzultací.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/FDCSU_FAF