F1MB1_16 Mikrobiologie

Farmaceutická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (přednášející)
PharmDr. Dominik Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
Ing. Marcela Nejezchlebová (cvičící)
Mgr. Bc. Daniela Nykodýmová (cvičící)
PharmDr. Dominik Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Gabriela Škovranová (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
Garance
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
Ústav molekulární farmacie – Ústavy – Farmaceutická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav molekulární farmacie – Ústavy – Farmaceutická fakulta
Rozvrh
Po 13:15–14:45 Posluchárna, 135
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F1MB1_16/01: Út 11:30–13:00 Laboratoř praktických cvičení, 323, Út 11:30–13:00 Učebna botaniky, 224, Út 11:30–13:00 Laboratoř praktických cvičení, 324, M. Nejezchlebová, D. Rotrekl
F1MB1_16/02: Út 13:15–14:45 Laboratoř praktických cvičení, 323, Út 13:15–14:45 Učebna botaniky, 321, Út 13:15–14:45 Laboratoř praktických cvičení, 324, D. Nykodýmová, D. Rotrekl
F1MB1_16/03: Út 15:00–16:30 Učebna botaniky, 321, Út 15:00–16:30 Laboratoř praktických cvičení, 323, Út 15:00–16:30 Laboratoř praktických cvičení, 324, M. Nejezchlebová, D. Nykodýmová
F1MB1_16/04: Út 16:45–18:15 Učebna botaniky, 321, Út 16:45–18:15 Laboratoř praktických cvičení, 324, Út 16:45–18:15 Laboratoř praktických cvičení, 323, M. Nejezchlebová
F1MB1_16/05: St 8:45–10:15 Laboratoř praktických cvičení, 324, St 8:45–10:15 Laboratoř praktických cvičení, 323, St 8:45–10:15 Učebna botaniky, 221, G. Škovranová, J. Treml
F1MB1_16/06: St 10:30–12:00 Laboratoř praktických cvičení, 323, St 10:30–12:00 Učebna botaniky, 221, St 10:30–12:00 Laboratoř praktických cvičení, 324, G. Škovranová, J. Treml
Předpoklady
FAKULTA ( FaF ) || OBOR ( MUSFaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 104/160, pouze zareg.: 0/160
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje přehled o farmaceutických a medicínských hlediscích mikrobiologie, virologie, mykologie a parazitologie. Podává základní informace o struktuře, funkci, genetice a taxonomie medicínsky významných bakterií, virů, plísní, kvasinek a parazitů. Popisuje zásady správné laboratorní a výrobní praxe. Věnuje se základním metodám prevence, profylaxe a léčby infekčních onemocnění a poskytuje informace o klinicky významných infekcích v humánní medicíně.
Výstupy z učení
Základní znalosti z mikrobiologie tvořící základ pro navazující předměty Metody molekulární biologie, Biotechnologie léčiv, Cvičení z biotechnologie léčiv, Farmakogenomika.
Osnova
 • Syllabus přednášek
  1. Úvod, informace o výuce. Struktura bakteriální buňky. Množení bakterií. Sporulace a germinace.
  2. Základy imunologie.
  3. Problematika imunologie a terapie, očkování, biologická léčba
  4. Bakteriologie I.
  5. Bakteriologie II.
  6. Antibakteriální léčba. Rezistence mikroorganizmů k antimikrobiálním látkám. Zásady racionální terapie infekčních chorob.
  7. Virologie I.
  8. Virologie II.
  9. Terapie virových onemocnění
  10. Základy lékařské mykologie
  11. Základy lékařské parazitologie
  12. Antimykotická a antiparazitární terapie
  13. Závěrečný test
  Syllabus seminářů
  1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní praxe, desinfekce, sterilizace
  2. Dezinficiencia a antiseptika, živná média, normální mikrobiota lidského těla
  3. Diagnostické postupy (I): hodnocení kolonií, barvení a demonstrace druhů bakterií, kultivace bakterií, růstová křivka, křížový roztěr-izolační očkování
  4. Diagnostické postupy (II): biochemické reakce, MALDI-TOF, McFarlandova zákalová stupnice, CFU-colony forming units, stanovení koncentrace bakterií v neznámém vzorku kultivací, testování citlivosti, MIC, MBC, EUCAST
  5. Aseptické postupy ve výrobě, kontrola léčiv
  6. Rezistence bakterií, synergie, biofilm
  Praktická cvičení
  1. Příprava kultivačních médií, kontrola dezinfekce a antiseptické účinnosti vybraných dezinfekčních látek na mikroorganismech sk. 1
  2. Vyhodnocení účinnosti dezinfekčních (antiseptických) látek, hodnocení kolonií, Gramovo barvení, izolační očkování
  3. Stanovení citlivosti mikrobů k antimikrobiálním látkám, mikrodiluční metoda (MIC), diskový difuzní test (mikroorganismy sk. 1)
  4. Vyhodnocení diskového difúzního testu a MIC, stanovení MBC, stanovení koncentrace bakterií ve vzorku kultivací (mikroorganismy sk. 1)
  5. Vyhodnocení MBC a stanovení počtu bakterií v neznámem vzorku
  6. Závěrečný klasifikační test
Literatura
  povinná literatura
 • Votava, M. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno, Neptun, 2003. info
 • Votava, M. Lékařská mikrobiologie obecná. Brno, Neptun, 2001. info
 • Čížek, A. Praktika z mikrobiologie pro farmaceuty. Brno, ÚMI FVL VFU Brno, 2001. info
  doporučená literatura
 • Buchta, V. Základy mikrobiologie a parazitologie pro farmaceuty. Karolinum, 1998. info
  neurčeno
 • Bednář, M. Lékařská mikrobiologie. Praha, Marvil, 1999. info
 • Hugo, W. B., Russel, A. D. Pharmaceutical microbiology. Blackwell Science, 1998. info
Výukové metody
Přednášky a teoretické semináře, které připravují na laboratorní cvičení. Výstupem cvičení jsou samostatně zpracované protokoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončeno písemnou zkouškou.
Informace učitele
Pro udělení zápočtu je třeba splnit povinnou 100% docházku do cvičení. K získání zkoušky je zapotřebí v den řádného termínu napsat úspěšně klasifikační test (min. 60%). Opravné termíny budou formou ústního přezkoušení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.