F1OB1_14 Biologie

Farmaceutická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MVDr. Jana Hložková, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Peter Scheer, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Jana Hložková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Peter Scheer, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Tomáš Hammer (přednášející)
RNDr. Jiří Jelínek, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (přednášející)
PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA (přednášející)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Tomáš Hammer (cvičící)
PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA (cvičící)
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D. (cvičící)
Garance
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Rozvrh
Po 11:50–13:30 posluchárna, -056
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F1OB1_14/01: každé liché pondělí 8:00–11:20 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/02: každé sudé pondělí 8:00–11:20 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/03: každé liché úterý 12:00–15:20 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/04: každé sudé úterý 12:00–15:20 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/05: každý lichý čtvrtek 7:00–10:20 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/06: každý sudý čtvrtek 7:00–10:20 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/07: každý lichý čtvrtek 10:20–13:40 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/08: každý sudý čtvrtek 10:20–13:40 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/09: každý lichý čtvrtek 13:40–17:00 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/10: každý sudý čtvrtek 13:40–17:00 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/11: každý lichý pátek 8:00–11:20 cvičebna, 140, L. Paráková
F1OB1_14/12: každý sudý pátek 8:00–11:20 cvičebna, 140, L. Paráková
Předpoklady
FAKULTA ( FaF ) || OBOR ( MUSFaF )
Základní znalosti ze středoškolské biologie, biochemie a fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studia je rozšířit středoškolské znalosti biologie tak, aby studenti získali potřebný základ, pokud jde o obsah i pojmovou oblast těchto disciplin, na podkladě kterého by mohli pokračovat ve studiu aplikovaných biologických disciplín vyučovaných na farmaceutické fakultě. Studium je zaměřeno na obecné, molekulární a buněčné aspekty biologie, na evoluční biologii a základy genetiky. Vzhledem k existenci povinného předmětu Molekulární biologie ve 2. ročníku, není tato tématika v předmětu šířeji řešena.
Výstupy z učení
Studenti získají rozšířené znalosti základních témat obecné a buněčné biologie. Důraz je kladen na terminologii jednotlivých témat, která vám umožní orientovat se a stavět na nich v dalších souvisejících oborech. Téma poslední přednášky otevírá studentům možnost získat vhled do využití biologických disciplín v praxi. Cílem praktického cvičení je získat základní manuální dovednosti v mikroskopii a práci s biologickým materiálem.
Osnova
 • Úvod do biologie, definice oboru, historie, biologické obory, taxonomie, buněčné typy Možnosti zobrazování a zobrazovacích technik v biologii Struktura membrány membrány (obecné rysy + viry, prokaryoty, eukaryoty), transport přes membrány difúze, osmóza, transportní proteiny, iontové kanály a membránový potenciál, klinicky důležité membrány Organely, ER, GA, endosomy, lysozomy, peroxisomy, mechanismy přenosu bílkovin do organel, klinicky důležitá organelopatie Obecné principy mezibuněčné komunikace v jednobuněčných a mnohobuněčných organismech, signální molekuly, receptory spojené s iontovými kanály, G-proteiny, enzymy, nemoci poruch mezibuněčné komunikace Buněčné dělení - buněčný cyklus (G1, S, G2, M), mitóza (profáza, prometafáza, metafáze, anafáze, telofáza, cytokineze), meióza, regulace buněčného cyklu Rozmnožování organismů nepohlavní rozmnožování (binární dělení, gemiparia, fisiparia, vegetativní rozmnožování), sexuální rozmnožování (spermiogeneze, oogeneze, oplodnění), gametopatie Úvod do genetiky gen, genom, genotyp, fenotyp, Mendelovská genetika, nemendelovská genetika, epigenetika, transkripce, translace, prokaryotický genom, eukaryotický genom, genetické diagnostické testy v medicíně (současná historie) Biologie imunitního systému (IS) - fylo a ontogeneze IS, nespecifická a specifická imunita, antigen, protilátka, opsonizace, MHC systém, medicínsky důležité imunitní poruchy, imunita po transplantaci, Interakce symbiózy živých systémů, komenzalismu, infekcí (priony, viry, bakterie, paraziti) a životního prostředí (ekotoxikologie, environmentální stres, GMO) Aktuální témata v biomedicínských oborech Úvěrové řízení Praktická cvičení I. Mikroskopická technika 1. Bezpečnost práce. 2. Organizace výuky, vedení protokolů, podmínky udělování zápočtů 3. Práce se světelným mikroskopem 4. Prokaryotická a eukaryotická buněčná struktura. 5. Struktura rostlinných a živočišných buněk. II. Prokaryota a prvoky 1. Prokaryota 2. Bakteriální nátěr, Gramovo barvení 3. Sacharomyces stěr, barvení. 4. Infuze sena prvoků, nativní příprava 5. Druhy pohybů řasnaté, améboidní, bičíkové 6. Barvení a morfologie bakterií mléčného kvašení, fixní preparát III. Mitóza 1. Příprava mitotického přípravku, barvení 2. Mitotický index 3. Chromozomy seskupení karyotypů IV. Redukční dělení buněk 1. Spermatogeneze 2. Histologie epitelu tvořícího semeno 3. Spermie morfologie druhové rozdíly 4. Oogeneze 5. Histologie vaječníků 6. Pohlavní chromozomy 7. Detekce Barova těla, příprava vzorku, barvení V. Stavba těla savců 1. Anatomická stavba těla pitvy hlodavců, video 2. Histologická struktura tkání a orgánů VI. Úvěrové řízení 1. Náhradní cvičení. 2. Kontrola protokolů. 3. Udělení zápočtu. Úvod do biologie, vymezení oboru, historie, biologické obory, taxonomie, buněčné typy Možnosti zobrazování a zobrazovacích technik v biologii Struktura membrány membrány (obecné rysy + viry, prokaryoty, eukaryoty), transport přes membrány difúze, osmóza, transportní proteiny, iontové kanály a membránový potenciál, klinicky důležité membrány Organely, ER, GA, endosomy, lysozomy, peroxisomy, mechanismy přenosu bílkovin do organel, klinicky důležitá organelopatie Obecné principy mezibuněčné komunikace v jednobuněčných a mnohobuněčných organismech, signální molekuly, receptory spojené s iontovými kanály, G-proteiny, enzymy, nemoci poruch mezibuněčné komunikace Buněčné dělení - buněčný cyklus (G1, S, G2, M), mitóza (profáza, prometafáza, metafáze, anafáze, telofáza, cytokineze), meióza, regulace buněčného cyklu Rozmnožování organismů nepohlavní rozmnožování (binární dělení, gemiparia, fisiparia, vegetativní rozmnožování), sexuální rozmnožování (spermiogeneze, oogeneze, oplodnění), gametopatie Úvod do genetiky gen, genom, genotyp, fenotyp, Mendelovská genetika, nemendelovská genetika, epigenetika, transkripce, translace, prokaryotický genom, eukaryotický genom, genetické diagnostické testy v medicíně (současná historie) Biologie imunitního systému (IS) - fylo a ontogeneze IS, nespecifická a specifická imunita, antigen, protilátka, opsonizace, MHC systém, medicínsky důležité imunitní poruchy, imunita po transplantaci, Interakce symbiózy živých systémů, komenzalismu, infekcí (priony, viry, bakterie, paraziti) a životního prostředí (ekotoxikologie, environmentální stres, GMO) Aktuální témata v biomedicínských oborech Poskytnutí úvěru Praktická cvičení I. Mikroskopická technika 1. Bezpečnost práce. 2. Organizace výuky, vedení protokolů, podmínky udělování zápočtů 3. Práce se světelným mikroskopem 4. Prokaryotická a eukaryotická buněčná struktura. 5. Struktura rostlinných a živočišných buněk. II. Prokaryota a prvoky 1. Prokaryota 2. Bakteriální nátěr, Gramovo barvení 3. Sacharomyces stěr, barvení. 4. Prvoci
Literatura
  doporučená literatura
 • Otová B. a kol. Lékařská biologie a genetika I-III. Praha, 2016. URL info
 • Otová B.,Mihalová R. Základy biologie a genetiky člověka. Praha, 2014. ISBN 978-80-246-2109-8. info
 • Gartner LP, Hiatt JL. Cell biology and histology 7th. London, 2011. ISBN 978-1-4511-8951-3. info
 • Jelínek Jan. Biologie a fyziologie člověka a úvod do studia obecné genetiky. Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-138-1. info
 • Rozsypal S. a kol. Nový přehled biologie. Praha, 2003. ISBN 8071832685. info
Výukové metody
Přednášky Diskuse, Konzultace Demonstrace Praktická laboratorní činnost
Metody hodnocení
Vyžaduje se 100% účast na cvičeních a odevzdání všech požadovaných protokolů. Předmět bude uzavřen písemným testem. Při neúspěšném zvládnutí testu bude jako opravný termín následovat ústní zkouška. Ústní zkoušku mohou také absolvovat studenti, kteří test úspěšně zvládnou ovšem nebudou s hodnocením spokojeni.
Informace učitele
Absolvování povinné praktické výuky,odevzdání všech protokolů. Zápočet ze cvičení a následná písemná zkouška.
AktivityNáročnost [h]
Domácí příprava na výuku50
Příprava na zkoušku100
Celkem150
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/podzim2021/F1OB1_14