AEB_A13a Praxe archeologické exkavace I (Těšetice-Kyjovice)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
3 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Tóth, PhD.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( PAPVA_13 Terénní praxe I , KLBcA56 Archeologická praxe )
Kurz je součástí povinně volitelného bloku terénních praxí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V reálných podmínkách archeologického výzkumu studenti aplikují své dosavadní znalosti především z oblasti terénní teorie a praxe, geodézie a znalectví hmotné kultury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvolit vhodný postup terénního výzkumu;
- vést terénní dokumentaci;
- fotograficky zachytit klíčové terénní situace;
- identifikovat archeologické artefakty, uložit je a laboratorně zpracovat;
- odebrat environmentální vzorky;
- zanést terénní informace, data o nálezech a vzorcích do databáze.
Osnova
  • Po prvním roce studia posluchači absolvují třítýdenní prázdninovou terénní praxi I. Je doporučena praxe na vědecko-výzkumné stanici MU v Těšeticích-Kyjovicích. Termín praxe je stanoven v jarním semestru každého roku.
Literatura
  • PODBORSKÝ, Vladimír. Těšetice-Kyjovice. 4, Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1988. info
  • LORENCOVÁ, Anna, Vladimír PODBORSKÝ a Jan BENEŠ. Těšetice-Kyjovice. 3, Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1987. info
  • PODBORSKÝ, Vladimír. Těšetice-Kyjovice. 2, Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1985. info
  • KAZDOVÁ, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1984. info
Výukové metody
Zapojení do archeologického výzkumu v Těšeticích-Kyjovicích.
Metody hodnocení
Při výzkumu se předpokládá aktivní a samostatná účast při preparaci, dokumentaci a exploataci archeologických nálezových situací.
Informace učitele
http://tesetice.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 3 týdny.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A13a