AEB_A15d Doba železná ve střední Evropě - seminář

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 M12
Předpoklady
AEB_A14d Doba železná střední Evropy || NOW ( AEB_A14d Doba železná střední Evropy )
Předpokladem je absolvování nebo současný zápis předmětu AEB_A14d Doba železná ve střední Evropě.
Předmět je určen studentkám a studentům bakalářského studia archeologie, je však nabízen i mimo mateřské obory.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře, doplňujícího přednášku AEB_A14d Doba železná ve střední Evropě je rozšíření povědomí o tomto období formou diskuzí v pracovních skupinách, vytvoření referátu v písemné podobě (s kompletním citačním aparátem) a ve formě prezentace.
Výstupy z učení
Student by měl být po absolvování předmětu schopen formulovat poznatky, získané studiem doporučené literatury ke konkrétní problematice a výsledky tohoto studia zasadit do širších souvislostí; získané znalosti by měl být také schopen využít v diskuzi k tématu. Absolventi předmětu musí prokázat znalost citačních norem, používaných v archeologické odborné literatuře a schopnost vytvořit krátký cizojazyčný souhrn textu.
Osnova
 • Témata ke zpracování budou upřesněna na základě aktuálních témat.
Literatura
  povinná literatura
 • SALAČ, V. 2011a: Oppida a urbanizační procesy ve střední Evropě,– Oppida and urbanisation processes in Central Europe, Archeologické rozhledy 63, 23-64
 • DRDA, Petr. Akropolis von Závist im 6.-4. JH. v. Chr. Edited by Alena Rybová. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 132 s. ISBN 9788086124858. info
 • DANIELISOVÁ, A. – HAJNALOVÁ, M. 2014: Oppida and agricultural production – state of the art and prospects. Case study from the Staré Hradisko oppidum (Czech Republic), In: Hornung, D. (ed.): Produktion-Distribution-Ökonomie.
 • PŘICHYSTAL, A. Geschichte des Fundes aus der Býčí skála - Höhle und die neueste Erkenntnisse. Pravěk NŘ, Brno: ÚAPP, 1996, V, -, s. 11-24. info
 • WALDHAUSER, Jiří. Jak se kopou keltské hroby : laténská pohřebiště ze 4.-3. století v Čechách. Edited by Petr Budinský. Praha: Lidové noviny, 1999. 340 s. ISBN 8071063002. info
  doporučená literatura
 • Mitteleuropa zur Zeit Marbods : Tagung Roztoky u Křivoklátu 4. - 8.12.2006 : anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römischen Feldzuges gegen Marbod : 19. Internationales Symposium Grundprobleme der Frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren. Edited by Vladimír Salač - Jan Bemmann. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 594 s. ISBN 9788087365205. info
 • PARZINGER, Hermann. Die Býčí skála-Höhle : ein hallstattzeitlicher Höhlenopferplatz in Mähren. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1995. ix, 275. ISBN 3805317026. info
 • OLIVA, Martin, Martin GOLEC, Radim KRATOCHVÍL a Petr KOSTRHUN. Býčí skála cave: history and prehistory. Vydání 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 212 stran. ISBN 9788070284612. info
 • Boier zwischen Realität und Fiktion : Akten des internationalen Kolloquiums in Český Krumlov vom 14.-16.11.2013. Edited by Maciej Karwowsky - Susanne Sievers - Vladimír Salač. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2015. vi, 435. ISBN 9783774940017. info
 • GOLEC, Martin. Hlásnica u Horákova: kam s ní? Archeologické rozhledy, 2003, LV, č. 3, s. 500-516. ISSN 0320-1267. info
Výukové metody
seminář - zpracování témat v pracovních skupinách
Metody hodnocení
1. odevzdání textu referátu (nejpozději 3 dny před termínem vlastního referátu)
- text v rozsahu min. 10.000 znaků
- citační aparát (připojena bibliografie podle norem)
- resumé v anglickém jazyce (po domluvě možný i jiný) v rozsahu 1.000 znaků
2. prezentace referátu (s odpovídající kvalitou vyobrazení)
3. spolupráce v pracovní skupině (závěrečné vyhodnocení)
4. splněná povinná účast (2 možné absence)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ke získání kolokvia je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných referátů.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEB_A15d