AJ09999 Postupová zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0/0. Ukončení: PZk.
Vyučující
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (přednášející)
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (přednášející)
Matthew Nicholls, B.Sc. (přednášející)
PhDr. Jarmila Fictumová (přednášející)
PhDr. Simona Kalová (přednášející)
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Předpoklady
SOUHLAS
Six Progress Tests (Destination C1 C2, English or Czenglish, Conversation Topics) - average 70%.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Tento předmět si zapisují pouze ti studenti, kteří opakují 1. ročník.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
CAE-level (C1) examination
Osnova
  • The English proficiency examination (written and oral) 100 points 1 The written part of the proficiency examination 75 points a) Use of English b) Reading comprehension c) Listening comprehension 2 The oral part of the proficiency examination 25 points The examination is taken by pairs of candidates. Format: 1. (3’) Two-way social interaction (A–B) 2. (4’) Individual long turns based on visual materials (A, B) 3. (2’) Individual focus on vocabulary (A, B) 4. (3’) Two-way collaborative task (A–B) 5. (4’) Three-way discussion (I–A, I–B, A–B)
Literatura
  • FRENCH, Amanda. CAE testbuilder : with answer key. Oxford: Macmillan, 2003. 192 s. ISBN 1405014008. info
  • JONES, Leo. New Cambridge advanced English. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 192 s. ISBN 052162939X. info
  • SPARLING, Thomas Donald. English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vyd. Praha: SPN, 1992. 250 s. ISBN 80-04-25969-3. info
  • WALENN, Jeremy. Passport to Cambridge certificate in advanced English. London: Macmillan Publishing, 1990. 126 s. ISBN 0-333-57984-4. info
  • ASPINALL, Patricia a Louise HASHEMI. CAE Practice Tests. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. iv, 60. ISBN 0521422744. info
  • HASHEMI, Louise. CAE Practice Tests. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. iv, 156. ISBN 0521448875. info
Výukové metody
Samostudium
Metody hodnocení
Písemná zkouška na počítači + ústní zkouška. Studenti musí zvládnout všechny části zkoušky: hranice úspěšnosti je 60%. Studenti opakují pouze části zkousky, ve kterých neuspěli. Zkouška úrovně anglického jazyka (písemná a ústní) 100 bodů. 1 Písemná část zkoušky z jazyka 75 bodů a) Test gramatických a lexikálních struktur b) Porozumění čtenému c) Porozumění slyšenému 2 Ústní část zkoušky z jazyka 25 bodů
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/enrol.php?id=536
Please find the recommended literature in ELF - PE Exam Practice (enrolment key PE).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2010/AJ09999