AJ32050 Vybrané kapitoly z funkční syntaxe

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost základů lingvistických disciplin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit funkční přístup k interpretaci informační struktury jazyka a vymezuje pozici funkční syntaxe mezi ostatními lingvistickými směry. Kurz seznamuje studenty s Brněnskou školou funkční větné perspektivy a nastiňuje další přístupy k analýze informační struktury jazyka.
Výstupy z učení
Kurz představuje funkční přístup k interpretaci informační struktury jazyka a vymezuje pozici funkční syntaxe mezi ostatními lingvistickými směry. Kurz seznamuje studenty s Brněnskou školou funkční větné perspektivy a nastiňuje další přístupy k analýze informační struktury jazyka. Semináře se opírají o analýzu textů, jejímž cílem je stanovení funkcí jazykových jednotek v aktu sdělení. Semináře se opírají o analýzu textů, jejímž cílem je stanovení funkcí jazykových jednotek v aktu sdělení.
Osnova
  • 1. Vymezení pozice funkční syntaxe v lingvistice 2. Interpretace textu s hlediska informační struktury jazyka 3. Základní pojmy v teorii funkční větné perspektivy 4. Souhra faktorů, které se podílejí na určení komunikativní závažnost jazykových jednotek 5. Lineární modifikace komunikativních jednotek 6. Bezprostředně relevantní kontext 7. Dynamicko-sémantické funkce komunikativních jednotek 8. Prozodická závažnost komunikativních jednotek 9. Východisko a jádro sdělení 10. Podrobná analýza tématicko-rématické struktury věty
Literatura
  • FIRBAS, Jan. Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. xv, 239. ISBN 0521373085. info
  • SGALL, Petr, Jarmila PANEVOVÁ a Eva HAJIČOVÁ. The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects. Vyd. 1. Prague: Academia, 1986. ix, 353. info
  • CHAFE, Wallace L. Discourse, consciousness, and time : the flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago: University of Chicago Press, 1994. xiii, 327. ISBN 0226100545. info
  • Jazyk a text :výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 1999. s. 249-471. ISBN 80-85899-70-1. info
  • Jazyk a text :výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 2000. 304 s. ISBN 80-85899-86-8. info
Výukové metody
e-learning, prezentace, analýza, diskuse, individuální četba Semináře se opírají o analýzu textů, jejímž cílem je stanovení funkcí jazykových jednotek v aktu sdělení.
Metody hodnocení
Hodnocení je založeno na kvalitě závěrečné seminární práce - interpretaci textu z hlediska FSP.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=5
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/AJ32050