AJ38000 Teze disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (cvičící)
PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Výzkum v rámci přípravy disertace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sestavení souhrnu hlavních východisek a výsledků výzkumu, které jsou základem disertační práce.
Výstupy z učení
Souhrnu hlavních východisek a výsledků výzkumu, které jsou základem disertační práce. Doporučený rozsah je 10 - 20 stran.
Osnova
 • Cíle výzkumu Hypotéza Teoretický základ Materiál Analýza Výsledky analýzy Závěry
Literatura
  povinná literatura
 • The minimum of 15 theoretical sources in the field of the respective research.
  doporučená literatura
 • Purdue Online Writing Lab - https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
  neurčeno
 • APA Style Manual - latest edition (2017-2018)
 • GIBALDI, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 6th ed. New York: Modern Language Association of America, 2003. xviii, 361. ISBN 0873529863. info
Výukové metody
Odevzdání tezí.
Metody hodnocení
Teze jsou součástí hodnocení studenta při obhajobě disertace. Hodnotí se po stránce obsahové i formání podle standardních kritérií hodnocení odborných textů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Tento kurz je určen pouze studentům doktorského studia! This course is designated for PhD students ONLY!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/AJ38000