AJ52068 Sémantika: větná semantika

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 13:00–14:40 G23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Kurz je určen pro magisterské studenty v dálkovém studiu. Obsahem kurzu je detailní popis a analýza vybraných základních okruhů větné sémantiky. Kurz je učen pro pokročilé studenty, kteří získají také znalosti z větné logiky. Cílem kurzu je zároveň podnítit u studentů aktivní přístup k dané látce. Předmět je vyučován v angličtině.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: - číst odbornou literaturu v oboru a rozumět jí - orientovat se v problémech sémantické analýzy na úrovni věty - popsat vztahy mezi kognitivním obsahem a lingvistickým významem - identifikovat a vysvětlit základní koncepty ze sémantiky anglické věty - popsat sémantickou strukturu věty a mezivětné vztahy - napsat písemnou práci na témata z větné sémantiky
Osnova
 • Témata, která kurz pokrývá, zahrnují: - kognitivní obsah versus jazykový význam - "statická sémantika" versus "dynamická sémantika" - tzv. pádová gramatika - slovesný význam ve vztahu k větnému významu - typy sémantických rolí a tzv. theta rámců - sémantika věty a jiné druhy významů - kompozicionalita - negace - logické vztahy mezi větami - větná logika - predikáty a argumenty - gramatikalita, akceptabilita, smysluplnost - propoziční obsah - typy vět
Literatura
  povinná literatura
 • Sebastian Löbner: Understanding Semantics. London: Arnold (2002).
 • Daneš,F.(1968) "Some Thoughts on the Semantic Structure of the Sentence." In: Lingua 21:55-69.
 • SAEED, John I. Semantics. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009, xvii, 456. ISBN 9781405156394. info
 • LYONS, John. Linguistic semantics : an introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, xvi, 376. ISBN 0521438772. info
  doporučená literatura
 • F. R. Palmer: Semantics, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press (1982).
 • ALLAN, Keith. Natural language semantics. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 2001, xix, 529. ISBN 0631192972. info
 • CRUSE, D. Alan. Meaning in language : an introduction to semantics and pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 2000, xii, 424. ISBN 0198700105. info
 • LEECH, Geoffrey. Semantics :the study of meaning. 2nd ed. London: Penguin Books, 1981, xii, 383 s. ISBN 0-14-013487-5. info
Výukové metody
Výuka se koná každý týden formou semináře.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná. Hodnocení: závěrečný písemný test nebo písemná práce na téma z větné sémantiky. Délka písemné práce: asi 2000 slov (včetně bibliografie).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AJ52068