AJ52093 Výslovnostní podoby americké angličtiny

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9:00–10:40 L42
Předpoklady
Předmět je vhodný po absolvování nebo simultánně s Výslovnostními podobami angličtiny AJ22066.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kromě schopnosti rozeznat, odkud konkrétní mluvčí pochází z USA nebo jiných oblastí ovlivněných americkou angličtinou, si také studenti zvýší povědomí o sociálních a historických implikacích té které výslovnosti. Naučí se analyzovat i jiné aspekty mluvního chování.
Výstupy z učení
Student se absolvováním kursu naučí - vidět mluvní chování v širších historických, zeměpisných, fonetických a sociálních souvislostech - rozeznat a foneticky popsat různé regionální, sociální a standardní formy americké angličtiny - utvrdí a zlepší si své vlastní mluvní návyky v angličtině.
Osnova
 • Week 1 - Historie a standardy americké angličtiny. Dosavadní sociolingvistické výzkumy (Labov). Week 2 - Standardní forma GenAm, východní pobřeží (NYC, Boston). Week 3 - Západní pobřeží, Kanada, Středozápad. Week 4 - Jih, Karibik, afroamerický dialekt. Week 5 - Zámořské varienty v Asii (Filipíny, Singapur) a v Pacifiku (Havaj). Week 6 - Diskuse s pozvanými hosty, vyhodnocení kursu.
Literatura
  povinná literatura
 • Recordings of American English on YouTube and other online sources.
  doporučená literatura
 • MEIER, Paul. Accents and dialects for stage and screen : an instruction manual for 24 accents and dialects commonly used by English-speaking actors. Lawrence, Kan.: Paul Meier Dialect Services, 2010, 354 s. ISBN 9780578004525. info
 • GIMSON, A.Ch. Gimson’s Pronunciation of English. London. Arnold, 2008. info
 • WELLS, J. C. Accents of English. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, xix, 467-6. ISBN 0521297192. info
 • TRUDGILL, Peter a Jean HANNAH. International English :a guide to varietes of standard English. London: Edward Arnold, 1982, xiii, 130. ISBN 0-7131-6362-3. info
Výukové metody
Přednášky učitele, prezentace studentů, doporučení materiálů k samostatnému poslechu.
Metody hodnocení
Body pro celkové hodnocení (min. 60 bodů pro získání kreditů): docházka 30 bodů, příspěvky až 20 bodů, závěrečný test max. 50 bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.is.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AJ52093