AJL52089 Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (přednášející)
Shahla Qojayeva (pomocník)
Garance
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 11:00–12:40 G24
Předpoklady
Výhodou při zápisu je absolvování jakéhokoliv kursu fonetiky a fonologie, případně Mluvené angličtiny a Výslovnostních podob angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je, aby studenti A) orientovali se v nejrůznějších stylech a žánrech mluvené angličtiny B) vypěstovali si svůj vlastní mluvní projev v cizím jazyce tak, aby vyhovoval nárokům akademického i jiného pracovního/studijního prostředí.
Výstupy z učení
Absolutoriem kursu získá student praxi v mluvních projevech před obecenstvem, jak připravených, tak i spontánních. Bude schopen sepsat, nacvičit a sehrát komickou scénku.
Osnova
  • Náplň kursu je značně odvislá od iniciativy studentů, vždy však probíhají tři paralelní činnosti: 1 volba nejobdivovanějších mluvčích z řad učitelů KAA v kategoriích rodilých a nerodilých mluvčích; tito dva hosté jsou pozváni do posledního semináře a dotazováni na to, jak dosáhli takového mluvního mistrovství; 2 probírání zajímavých aspektů mluvené angličtiny na akademické půdě formou prezentací studentů; 3 sepsání, nácvik a veřejné provedení asi 20-minutového komického skeče.
Literatura
    doporučená literatura
  • MEIER, Paul. Accents and dialects for stage and screen : an instruction manual for 24 accents and dialects commonly used by English-speaking actors. Lawrence, Kan.: Paul Meier Dialect Services, 2010. 354 s. ISBN 9780578004525. info
  • CELCE-MURCIA, Marianne a Lois MCINTOSH. Teaching English as a second or foreign language. New York: Newbury house publishers, 1979. xv, 389 s. ISBN 0-88377-125-X. info
  • CRYSTAL, David a Derek DAVY. Investigating English style. Harlow: Longman, 1969. ix, 264. ISBN 0582550114. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky učitele a studentů, diskuse, akademická debata. Divadelní dílna - činnost autorská, režisérská, propagační a herecká. Volba, pozvání a moderování návštěvníků kursu.
Metody hodnocení
Docházka 30 bodů, Prezentace 10-20 bodů, Účast v divadelní aktivitě 10-20 bodů, Závěrečný mluvní test max. 50 bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AJL52089