AR1A241 Latinské písmo ve středověku I (800-1200)

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 L31
Předpoklady
! AR1A127 Lat. písmo 800-1200 &&! PV1A127 Lat. písmo 800-1200 &&! NOWANY ( AR1A127 Lat. písmo 800-1200 , PV1A127 Lat. písmo 800-1200 , PV1A241 Latinské písmo I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek a seminářů směřuje k tomu, aby posluchači získali základní přehled o vývoji latinského písma od 9. do konce 12. století. V tomto rozsahu by si měli osvojit schopnost a) typologie a datování latinských písem, b) paleografické charakteristiky jednotlivých písemných druhů a typů, c) paleografické analýzy a komparace, d) transkripce středověkých textů latinských, německých a českých, e) přehled o základní literatuře a edicích.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- aplikovat poznatky vývoje písma od 9. do 12. století na konkrétních pramenech, a to zejm. při dataci nedatovaných textů
- přepisovat vybrané originální latinské texty z období 800-1200
- analyzovat a číst originální latinské texty z období 800-1200.
Osnova
  • Karolinská minuskula;
  • Diplomatická minuskula
Literatura
  • Bischoff, Bernhard: Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit 1 - 2. Wiesbaden 1974 - 1980.
  • PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. Vydání první. České Budějovice: Veduta, 2008, 278 stran. ISBN 9788086829388. info
  • BISCHOFF, Bernhard. Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. 2. überarb. Aufl. Berlin: Erich Schmidt, 1986, 377 s. ISBN 3-503-02253-8. info
  • BISCHOFF, Bernhard. Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1980, xiii, 292. ISBN 3447020857. info
  • BISCHOFF, Bernhard. Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Berlin: Erich Schmidt, 1979, 361 s. ISBN 3-503-01282-6. info
Výukové metody
přednáška a seminář
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět se na jaře 2022 vypisuje naposledy.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/AR1A241