AR1B114 Četba archivních pramenů

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Vostrý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 17:00–17:50 B2.42
Předpoklady
! AR1A114 Četba archivních pramenů &&! NOW ( AR1A114 Četba archivních pramenů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Jiné omezení: Předmět je doporučeno zapisovat až od 2. ročníku bakalářského studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí četby a interpretace archivních pramenů, s nimiž se budou studenti nejběžněji setkávat v praxi při povolání archiváře. Výuka bude probíhat formou procvičování četby česky, latinsky a německy psaných textů z období od 16. do 19. století.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen prakticky zvládnout čtení a případnou transkripci těchto textů, rozpoznat typ archivního pramene a časově jej zařadit.
Osnova
  • 1. Nácvik četby historických písemností z období 16.- 19. století
  • 2. Určování typů písemností
  • 3. Časové zařazení písemností
Literatura
  • EBELOVÁ, Ivana. Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit. Druhé, doplněné vydání,. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 242 stran. ISBN 9788024625072. URL info
  • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jaroslav KAŠPAR a Ivana EBELOVÁ. Paleografická čítanka. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 243 stran. ISBN 9788024600499. info
  • KAŠPAR, Jaroslav. Soubor statí o novověkém písmu. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1993. 213 s. ISBN 80-7066-679-X. info
Výukové metody
Seminář - nácvik četby
Metody hodnocení
Test - přepis textu. Požadována 75% účast.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AR1B114