AR2A103 Historická němčina I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.33
Předpoklady
! AR2A27z Historická němčina I &&! NOWANY ( AR2A207 Historická němčina I , PV2A207 Historická němčina I )
Běžná komunikativní znalost němčiny; schopnost čtení a porozumění běžným textům v současné němčině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zapisují imatrikulace 2016-JS2019.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti v průběhu kursu získají kompaktní přehled o vývoji starších fází němčiny včetně nastínění společných základů indoevropských a germánských. Pozornost je věnována zvláště hláskosloví a morfologii, ale i vývoji grafických systémů, základnímu přehledu historického, sociálního a kulturního kontextu aj.
Výstupy z učení
V praktických úkolech si studenti osvojí zejména práci s pozdějšími frakturními a kurentními texty v němčině a prohloubí jazykové dovednosti a schopnosti reflexe vývojových změn i formální a obsahové analýzy starších textů.
Osnova
 • Jazykový vývoj a jeho charakteristika;
 • prameny;
 • indoevropský prajazyk, germánské jazyky, stará horní němčina – základní přehled hláskového a tvaroslovného vývoje;
 • střední horní němčina, problematika transkripce a normalizace;
 • přehled německých nářečí;
 • stručný přehled písemných systémů, specifika německojazyčných textů;
 • kurent a fraktura
Literatura
 • MASAŘÍK, Zdeněk. Historická němčina pro archiváře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 133 s. ISBN 8021008075. info
 • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6. info
 • BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Edited by Václav Bok - Vladimír Spáčil - Jana Kusová. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003, xxxv, 536. ISBN 802440737X. info
 • studijní materiály v Elfu
Výukové metody
Přednáška; praktická práce s textem - četba a obsahová i jazykově historická interpretace.
Metody hodnocení
Průběžná práce během semestru; závěrečný písemný test - zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět s tímto kódem je na podzim 2020 vypisován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AR2A103