AR2B60 Seminář z novověké diplomatiky

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 B2.43
Předpoklady
AR1B46 Novověká diplomatika I && AR1A07z Novověká diplomatika II
Absolvování kurzů Novověká diplomatika I a II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zapisují pouze imatrikulační ročníky 2015 a starší !!!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je aplikace poznatků z přednášek k diplomatice v době novověku I a II na konkrétní materiál. Posluchači budou po absolvování kurzu disponovat dovednostmi, které jim umožní, aby byli v praxi schopni posoudit z diplomatického hlediska a následně definovat různé druhy dosud nezpracovaných písemností.
Osnova
  • Náplní semináře bude četba a následná analýza různých druhů písemností z období novověku. Diskutované ukázky budou zasahovat také do oblastí diplomaticky dosud nezpracovaných, protože část písemností (zejména z moderní doby) není diplomatikou dostatečně podchycena. Také budou probírány různé úřední postupy.
Literatura
  • VAŠKŮ, Vladimír. Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636 - 1749. In Spisy FF UJEP. Brno, 1969. s. 117. č. 144. info
  • SVITÁK, Zbyněk. Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011. 587 s. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2. info
  • VAŠKŮ, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století. In Spisy FF UJEP. Brno, 1981. s. 168. č. 230. info
  • ŠEBÁNEK, Jindřich, Zdeněk FIALA a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. Česká diplomatika do r. 1848 [Šebánek, 1984]. 2. nezm. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 376 s. + p. info
  • HOCHEDLINGER, Michael. Aktenkunde : Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. Wien: Oldenbourg, 2009. 292 s. ISBN 9783486589337. info
  • Šmilauerová, Eva. Správní vývoj a diplomatika písemností okresních národních výborů v letech 1945-1960. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1982, Roč. 32, č. 1 (1982), s. 43-169.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
samostatná závěrečná práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se vypisuje na jaře 2017 naposledy!.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/AR2B60