AR2B65 Historická němčina II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:45 G12
Předpoklady
SOUHLAS
Běžná komunikativní znalost němčiny; schopnost čtení a porozumění běžným textům v současné němčině. Základní přehled o starších vývojových fázích němčiny. Schopnost čtení a porozumění německých textů ve fraktuře a kurentu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pouze opakující imatrikulační ročníky 2015 a starší!!!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají studenti širší přehled o stavu a vývojových tendencích rané nové horní němčiny; důraz se klade na oblast grafickou, hláskoslovnou i syntaktickou v návaznosti na vývoj v předchozím období v pozdně středověké německé grafice, psaní velkých písmen a německé interpunkci. Pracuje se s texty rukopisnými i tištěnými.
Výstupy z učení
V praktických úkolech a prací s texty si studenti osvojí schopnosti aplikace teoretických poznatků při čtení, přepisu, analýze a nářeční interpretaci neliterárních textů 16.–20. století. Studenti získají základní dovednosti v identifikaci relevantních jazykových jevů jak grafické tak i hláskoslovné a morfologické povahy, zejména s ohledem na možnosti interpretace včetně rámcové datace a rozpoznání teritoriální provenience textů.
Osnova
 • Stav a vývojové tendence rané nové horní němčiny.
 • Grafická, hláskoslovná a syntaktická specifika.
 • Kapitoly o pozdněstředověké německé grafice.
 • Čtení a přepis neliterárních textů 16. - 20. století.
 • Analýza a nářeční interpretace starších německých textů.
 • Základní určování teritoriální provenience textů.
Literatura
 • MASAŘÍK, Zdeněk. Historická němčina pro archiváře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 133 s. ISBN 8021008075. info
 • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6. info
 • BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Edited by Václav Bok - Vladimír Spáčil - Jana Kusová. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003, xxxv, 536. ISBN 802440737X. info
 • Materiály v ELFu.
Výukové metody
Přednáška; praktická práce s textem - četba a obsahová i jazykově historická interpretace.
Metody hodnocení
Průběžná práce během semestru; závěrečný písemný test; závěrečná ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět se pod tímto kódem vypisuje na jaře 2018 naposledy a jen pro opakující!.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/AR2B65