BA202L Litevština. Jazykový kurs A4: výklad systému

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Eva Křivánková (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BA_L_syst1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/1, pouze zareg.: 0/1
Jiné omezení: Předmět v období Jaro 2022 je vypsán pouze pro dostudování dle staré akreditace
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Strukturnělingvistický výklad soustavy litevského jazyka. Celý výklad je rozložen do 2 semestrů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
určit větné členy;
popsat a analyzovat valenci litevského slovesa;
popsat typy vět;
analyzovat participiální konstrukce.
Osnova
 • Větné členy.
 • Valence litevského slovesa.
 • Hlavní a vedlejší věty a participiální konstrukce.
Literatura
 • A grammar of modern Lithuanian : Dabartines lietuviu kalbos gramatika. info
 • Syntactis synonyms in modern Lithuanian : local, temporal and causal relations (Souběž.) : Dabartines lietuviu kalbos sintaksiniai sinonimai : vietos, laiko ir priežasties raiška. info
 • Další materiály poskytne vyučující
 • GRUMADIENE, Laima a Vida ŽILINSKIENE. Frequency dictionary of modern written Lithuanian. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 1998. xxxvi, 474. ISBN 9986-479-39-8. info
 • VALIULYTE, Elena. Syntactis synonyms in modern Lithuanian :local, temporal and causal relations. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidybos institutas, 1998. 426 s. ISBN 5-420-01417-3. info
 • MATHIASSEN, Terje. A short grammar of lithuanian. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1996. 256 s. ISBN 0-89357-267-5. info
 • AMBRAZAS, Vytautas. Grammar of modern Lithuanian. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidykla, 1994. 742 s. ISBN 5-420-01007-0. info
Výukové metody
Teoretický výklad.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Informace učitele
Kontakt: Mgr. Eva Křivánková Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU e-mail: ave.krivankova@gmail.com
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zkouška pokrývá i látku vyloženou v kursech BA101L, BA103L, BA201L
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA202L