BA303L Litevština. Jazykový kurs B5: praktikum

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BA204L Litevský kurs B4: praktikum
Kurs si může zapsat pouze absolvent kursu BA204L. V jiných případech je nutné schválení garanta oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/1, pouze zareg.: 0/1
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktikum litevského jazyka. Budování slovní zásoby, procvičování gramatiky, rozvíjení konversačních dovedností. Jde o pátou část šestisemestrálního cyklu (řada B1-B6).
Osnova
 • Předpokládá se studijní pobyt na Litvě
 • Hovorová litevština v mluveném projevu
 • Revize litevského gramatického systému
 • Tématické okruhy konversace:
 • Litevský folklor
 • Ženy v dějinách Litvy
 • Z dějin litevské vysoké kultury
 • Dnešní litevská literatura
Literatura
 • E. Jakaitiene, Lietuviškai apie Lietuva, Vilnius 1999
 • A. Piročkinas, Lietuviu kalbos pamokos, Vilnius 1995
 • Česko-litevský, litevsko český slovník
 • NORKAITIENE, Milda, Rita ŠEPETYTE a Zita ŠIMENAITE. Mokomasis lietuviu kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 549 s. ISBN 9955-00-062-7. info
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas : apie 60 000 žodių. Edited by Jonas Kruopas - Juozas Senkus. 2. papildytas leidimas. Vilnius: Mintis, 1972. xxiv, 974. info
 • Frazeologijos žodynas. Edited by Irena Ermanyté. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2001. xviii, 885. ISBN 9986-668-29-8. info
 • BABICKIENE, Zofija. Litauisches Bildwörterbuch. Illustrated by Aušrine Bareikyte. 2. leidimas. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 167 s. ISBN 9986-403-98-7. info
 • RAMONIENE, Meilute a Loreta VILKIENE. Podręcznik do nauki języka litewskiego dla poczatkujacych. Illustrated by Raminta Šumskyte. 2. leidimas. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 189 s. ISBN 9986-861-57-8. info
 • Viz materiály na www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika
Metody hodnocení
Kurs končí zápočtem, který má dvě části: ústnou a písemnou. V ústní části zápočtu student bude požádán o konverzaci na několik témat, např., sport, nemoc, lidové tradice. Důraz se klade na gramatickou správnost projevu. Písemnou část zápočtu tvoří test, který se zaměřuje na kontrolu gramatických znalostí litevštiny.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Poznámka k periodicitě výuky: Vypisován jednorázově pouze pro účely dostudování dle staré akreditace.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA303L