BA307L Litevština. Jazykový kurs D5: intensivní cvičení

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (cvičící)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student musí souběžně navštěvovat předmět BA303L
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/1, pouze zareg.: 0/1
Jiné omezení: Vypisován jednorázově pouze pro účely dostudování dle staré akreditace.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu intensivního cvičení se prohlubují a intensivně procvičují znalosti, získané na seminářích praktické litevštiny (BA303L). V třetím ročníku se v seminářích intensivního cvičení zaměřujeme především na zdokonalení výslovnosti, užívání frazeologických prvků a schopnost tlumočení oběma jazykovými směry.
Osnova
 • Základní chyby českých studentů v litevské výslovnosti: konsonantismus
 • Základní chyby českých studentů v litevské výslovnosti: vokalismus
 • Základní chyby českých studentů v litevské výslovnosti: prozodie
 • Litevská frazeologie
 • Překlad uměleckého textu z/do litevštiny
 • Překlad odborného lingvistického textu z/do litevštiny
Literatura
 • DŽEŽULSKIENĖ, Judita. Lietuvių kalba kitakalbiams : vadovėlis. Kaunas: Technologija, 2005. 167 s. ISBN 9955097876. info
 • LYBERIS, Antanas. Sinonimu žodynas. 2-asis patais. leid. Vilnius: Lietuviu kalbos instituto leidykla, 2002. xiv, 582 s. ISBN 9986-668-32-8. info
 • Frazeologijos žodynas. Edited by Irena Ermanyté. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2001. xviii, 885. ISBN 9986-668-29-8. info
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Edited by Stasys Keinys - Jonas Klimavičius - Jonas Paulauskas - Juozas Pikčil. IV leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. xxiv, 967. ISBN 5420012421. info
Metody hodnocení
Během semestru: jeden překlad z litevštiny, jeden překlad do litevštiny. Závěrečné hodnocení: pohovor v litevštině a písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Poznámka k periodicitě výuky: Vypisován jednorázově pouze pro účely dostudování dle staré akreditace.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA307L