BA308 Novější dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem)

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 D31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit vývoj historických zemí Estonska, Livonska a Kuronska po sekularizaci Německého řádu a vznik lotyšského a estonského národa i národních států v mocenském a kulturním trojúhelníku Německa, Švédska a Ruska.
Osnova
  • Témata: 1. Estonsko za teutonského řádu 2. Livonsko za teutonského řádu 3. Kuronsko za teutonského řádu 4. Estonsko, Livonsko a Kuronsko v době sekularizace řádu 5. Vznik lotyšského a estonského národa 6. v mocenském a kulturním trojúhelníku Německa, Švédska a Ruska.
Literatura
  • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
Výukové metody
Přednášky, aktivní účast studentů na diskusích, vypracování referátů.
Metody hodnocení
Písemné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/BA308