BA777 Redakční práce pro baltisty

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Křivánková (přednášející)
PhDr. Markéta Hejkalová (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Křivánková
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz je určen studentům s pokročilými znalostmi litevštiny, finštiny, estonštiny nebo lotyštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je umožnit studentům, aby se setkali se základy praktické textologie, a uvést je do praxe přípravy textu pro tisk, a to od překladové kritiky po principy redaktorských zásahů na úrovni tematické, odborné i jazykové. Kurz je praktickou přípravou pro práci nakladatelského redaktora i překladatele.
Výstupy z učení
Výsledkem absolovování tohoto kurzu by měl být profesionálně provedený a k tisku připravený překlad vybraného díla z litevštiny, finštiny, estonštiny nebo lotyštiny.
Osnova
  • Kurz částečně navazuje na překladatelské kurzy v dílčích jazycích oboru baltistika. Zaměřuje se na rozbor a úpravu přeloženého textu v kontrastu k originálu i samostatně, především na stylistickou stránku češtiny/slovenštiny, pravopis, mluvnici a další aparát, jenž nese textové funkce. Pracovními texty by měly být především původní studentské překlady děl beletristických i odborných. Výsledek společné práce s konkrétními texty by měl být bez dalšího publikovatelný.
Literatura
    doporučená literatura
  • MAGINCOVÁ, Dagmar. Příručka nakladatelského redaktora. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 139 s. ISBN 9788086818832. info
  • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Rudolf Havel - Břetislav Štorek - Jiří Flaišman - Michal Kosák. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
  • KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. 2. vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2000. 215 s. ISBN 8024401436. info
  • KUFNEROVÁ, Zlata. Překládání a čeština. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. 260 s. ISBN 8085787148. info
Výukové metody
Semináře a diskuze nad konkrétním překládaným textem, které budou navazovat na předcházející práci nad překladem doma. Zapojení studentů do problematiky redaktorské praxe: získání autorských prav, spolupráce s nakladatelem, technická a jazyková úprava textu.
Metody hodnocení
Na konci semestru student předvede konkrétní přeložený text (resp. jeho úryvek) a učitelé vyhodnotí, zda pokrok v zpracování překladu je dostačující na udělení zápočtu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/BA777