BAX403 Maďarština III.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Linda Opálená (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 T207
Předpoklady
BAX402 Maďarština II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 64 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/64, pouze zareg.: 0/64, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/64
Jiné omezení: Předmět je otevřen i studentům mimo mateřský obor.
Cíle předmětu
Kurs je úvodem do základů současné maďarštiny. Je zaměřen prakticky. Studenti by měli získat jazykové znalosti do té míry, aby se mohli orientovat v nejběžnějších konverzačních situacích. Mluvnice je sice také důležitou náplní výuky, ovšem zůstává spíše nástrojem porozumění jazyku, nikoli samotným cílem. Jinými slovy: studenti se mají v kursu naučit maďarsky, nikoli pouze učit o maďarštině. Ke konci semestru by studenti měli být schopni: – vyslovovat maďarská slova a číst stručný text; – tázat se na polohu předmětů a popisovat jejich místo; – představit se; – používat číslovky např. u obchodních cen; – klást otázky a odpovídat na otázky po původu osob a na jejich jazykové znalosti; – používat základní pojmy při popisu živoků a věcí; – vést jednoduchý rozhovor.
Osnova
  • Studenti budou na cvičení pracovat ve skupinách či dvojicích, číst snadné texty a poslouchat jednoduché dialogy. Na hodinách se od studenta bude vyžadovat aktivní účast, která je nutným předpokladem úspěšného absolvování kursu. Od studentů se bude vyžadovat samostatná domácí příprava, skládající se z vypracování zadaných domácích cvičení, a během kursu se budou psát dva testy (během semestru a na jeho konci). K úspěšnému absolvování kursu je nutné: – aktivně se účastnit kursů; – vypracovávat domácí úlohy; – napsat oba testy s úspěšností alespoň 65 %; – neabsentovat vícekrát než dvakrát. Jazyk výuky: angličtina a čeština, student by měl mít základní praktickou znalost angličtiny. Učebnice: Hungarolingua, Debrecen; Durst, Péter. 2004. Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.
Literatura
  • DURST, Péter. Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : első lépés - magyar nyelvkönyv kezdőknek. Új, jav. kiad. [Szeged]: SZTE Hungarológia Központ, 2007. 312 s. ISBN 9789630615273. info
  • HLAVACSKA, Edit. Hungarolingua. 2., átdolg. kiad. Debrecen: Debreceni Nyári Egyetem, 1996. 174 s. ISBN 9634720838. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, četba
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování kursu je nutné: – aktivně se účastnit kursů; – vypracovávat domácí úlohy; – napsat oba testy s úspěšností alespoň 65 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/BAX403