BA_E4 Estonština 4

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aino Saavaste (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 G11, Pá 8:00–9:40 D32
Předpoklady
BA_E3 Estonština 3
Absolvování kurzu BA_E3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jde o čtvrtou část čtyřsemestrálního cyklu. Cílem kurzu je ovládnutí estonštiny na úrovni B1 (CEFR). Po absolvování kurzu je možné si zapsat kurz "Estonština pro pokročilé" (BA_E_super).
Výstupy z učení
Na konci tohoto v pořadí čtvrtého semestrálního kurzu estonštiny student ovládá nově probrané gramatické jevy, dokáže je propojit s již známými a používat tyto znalosti v psaném i mluveném projevu. Umí používat novou slovní zásobu a novou gramatiku při psaní textů nebo v mluveném projevu. Umí dobře porozumět textu a interpretovat ho.
Osnova
 • gramatika (infinitivy a participia, větné konstrukce s infinitivy, stupňování, ...)
 • cvičení
 • konverzace
 • četba
 • písemné práce
Literatura
 • Tomingas, S. 2009: Saame tuttavaks. Tea: Tallinn.
 • Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea.
 • Lutkat, Florence-Silvia – Hasselblatt, Cornelius 1993: Estnisch Intensiv. Das Lehrbuch der estnischen Sprache. Hamburg: Bibliotheca Baltica.
 • Kitsnik, M. - Kingisepp, L. 2006: Naljaga pooleks. Tallinn.
Výukové metody
cvičení, domácí příprava, účast v hodinách je povinná
Metody hodnocení
písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_E4