BA_L_syst2 Litevština: výklad systému II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Křivánková (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 C31
Předpoklady
BA_L_syst1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Strukturnělingvistický výklad soustavy litevského jazyka. Celý výklad je rozložen do 2 semestrů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
určit větné členy;
popsat a analyzovat valenci litevského slovesa;
popsat typy vět;
analyzovat participiální konstrukce.
Osnova
 • Větné členy.
 • Valence litevského slovesa.
 • Hlavní a vedlejší věty a participiální konstrukce.
Literatura
 • A grammar of modern Lithuanian : Dabartines lietuviu kalbos gramatika. info
 • Syntactis synonyms in modern Lithuanian : local, temporal and causal relations (Souběž.) : Dabartines lietuviu kalbos sintaksiniai sinonimai : vietos, laiko ir priežasties raiška. info
 • Další materiály poskytne vyučující
 • GRUMADIENE, Laima a Vida ŽILINSKIENE. Frequency dictionary of modern written Lithuanian. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 1998. xxxvi, 474. ISBN 9986-479-39-8. info
 • VALIULYTE, Elena. Syntactis synonyms in modern Lithuanian :local, temporal and causal relations. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidybos institutas, 1998. 426 s. ISBN 5-420-01417-3. info
 • MATHIASSEN, Terje. A short grammar of lithuanian. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1996. 256 s. ISBN 0-89357-267-5. info
 • AMBRAZAS, Vytautas. Grammar of modern Lithuanian. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidykla, 1994. 742 s. ISBN 5-420-01007-0. info
Výukové metody
Teoretický výklad.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Informace učitele
Kontakt: Mgr. Eva Křivánková Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU e-mail: ave.krivankova@gmail.com
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_L_syst2